Mapa realizacji

 22'Skrócona nazwa edycji

Projekty wybrane do realizacji Edycja 2022

 22'Skrócona nazwa edycji

Odnowienie historycznego otoczenia Kapliczki przy ul. Krętej w Gorlicach na działkach 1250/3 i 1247 – opracowanie dokumentacji projektowej

Osiedle: Nr 1

Szacunkowy koszt: 50 000 zł

 22'Skrócona nazwa edycji

Remont nawierzchni jezdni ul. Pod Lodownią

Szacunkowy koszt: 300 000 zł

 22'Skrócona nazwa edycji

Remont chodnika przy budynku ul. Słoneczna 1

Osiedle: Nr 2

Szacunkowy koszt: 50 000 zł

Etap realizacji: zrealizowany

 22'Skrócona nazwa edycji

Skwer Miasta Światła

Osiedle: Nr 3

Szacunkowy koszt: 50 000 zł

Etap realizacji: w realizacji

 22'Skrócona nazwa edycji

Wykonanie dokumentacji projektowej remontu ul. Chopina, od ul. Solidarności do ul. Bieckiej (koło stacji paliw BP) z uwzględnieniem odcinka starodroża

Osiedle: Nr 4

Szacunkowy koszt: 50 000 zł

 22'Skrócona nazwa edycji

Przebudowa i remont chodników pomiędzy budynkami Konopnickiej 15 a Konopnickiej 17

Osiedle: Nr 5

Szacunkowy koszt: 50 000 zł

 22'Skrócona nazwa edycji

Remont wewnętrznej drogi osiedlowej ul. Pod Lodownią

Osiedle: Nr 6

Szacunkowy koszt: 50 000 zł

 22'Skrócona nazwa edycji

Przebudowa placu zabaw przy Filii GCK w Sokole

Osiedle: Nr 7

Szacunkowy koszt: 50 000 zł

 22'Skrócona nazwa edycji

Remont chodnika przed budynkiem Hallera 26 w Gorlicach

Osiedle: Nr 8

Szacunkowy koszt: 50 000 zł

 22'Skrócona nazwa edycji

Plac zabaw – wymiana zużytego zestawu zabawowego, karuzeli oraz zakup huśtawki „bocianie gniazdo” i ławki

Osiedle: Nr 9

Szacunkowy koszt: 50 000 zł

 22'Skrócona nazwa edycji

Wykonanie nawierzchni jezdni ks. Stanisława Tokarza

Osiedle: Nr 10

Szacunkowy koszt: 50 000 zł

 22'Skrócona nazwa edycji

Kompleksowy remont ul. Gajowej – etap I: opracowanie dokumentacji projektowej

Osiedle: Nr 11

Szacunkowy koszt: 50 000 zł

 22'Skrócona nazwa edycji

Bezpieczeństwo na Osiedlu najważniejszą rzeczą

Osiedle: Nr 12

Szacunkowy koszt: 50 000 zł

 21'Skrócona nazwa edycji

Projekty wybrane do realizacji Edycja 2021

 21'Skrócona nazwa edycji

Zielony dziedziniec

Osiedle: Nr 1

Szacunkowy koszt: 50 000 zł

 21'Skrócona nazwa edycji

No pięknie! – zagospodarowanie terenów rekreacyjnych przy Parku Miejskim

Szacunkowy koszt: 300 000 zł

Etap realizacji: zrealizowany

 21'Skrócona nazwa edycji

Wykonanie oświetlenia ulicy Podzamcze

Osiedle: Nr 2

Szacunkowy koszt: 50 000 zł

Etap realizacji: zrealizowany

 21'Skrócona nazwa edycji

Zagospodarowanie i rewitalizacja części działki Miasta Gorlice oznaczonej numerem 1529/9 w Gorlicach, położonej przy ul. Łukasiewicza 2, poprzez wyodrębnienie stref: odpoczynku dla dorosłych oraz strefy zieleni

Osiedle: Nr 3

Szacunkowy koszt: 50 000 zł

 21'Skrócona nazwa edycji

Wykonanie drogi dojazdowej wraz z przebudową miejsc parkingowych w obrębie ul. Michalusa – bloki 3 i 7

Osiedle: Nr 4

Szacunkowy koszt: 50 000 zł

Etap realizacji: zrealizowany

 21'Skrócona nazwa edycji

Remont chodnika przed budynkami Konopnickiej 11 i 13 w Gorlicach

Osiedle: Nr 5

Szacunkowy koszt: 50 000 zł

Etap realizacji: zrealizowany

 21'Skrócona nazwa edycji

Utwardzenie placu przy bloku Żeromskiego 22

Osiedle: Nr 6

Szacunkowy koszt: 50 000 zł

Etap realizacji: zrealizowany

 21'Skrócona nazwa edycji

Zagospodarowanie terenu dla celów rekreacyjno-sportowych wraz z utworzeniem eko-parku z sadem

Osiedle: Nr 7

Szacunkowy koszt: 50 000 zł

Etap realizacji: w realizacji

 21'Skrócona nazwa edycji

Remont parkingu przed budynkiem na ul. Hallera 22 w Gorlicach – I etap

Osiedle: Nr 8

Szacunkowy koszt: 50 000 zł

Etap realizacji: zrealizowany

 21'Skrócona nazwa edycji

Budowa chodnika na ulicy Wincentego Pola na przydrożnym rowie odwadniającym - etap II

Osiedle: Nr 9

Szacunkowy koszt: 50 000 zł

 21'Skrócona nazwa edycji

Wykonanie nawierzchni jezdni ulicy Skrzyńskich – boczna

Osiedle: Nr 10

Szacunkowy koszt: 50 000 zł

Etap realizacji: zrealizowany

 21'Skrócona nazwa edycji

Wymiana nawierzchni na ul. Łysogórskiej od nr domu 6A do 18A, z wyznaczeniem części pieszej

Osiedle: Nr 11

Szacunkowy koszt: 50 000 zł

 21'Skrócona nazwa edycji

Zatoczka parkingowa przy ciągu pieszo-jezdnym prowadzącym od ul. Słowackiego do garaży i na Osiedle Krasińskiego

Osiedle: Nr 12

Szacunkowy koszt: 50 000 zł

 20'Skrócona nazwa edycji

Projekty wybrane do realizacji Edycja 2020

 20'Skrócona nazwa edycji

Budowa ścieżki rowerowej typu singletrack i zręcznościowej ścieżki rowerowej na Górze Cmentarnej

Szacunkowy koszt: 300 000 zł

Etap realizacji: zrealizowany

 20'Skrócona nazwa edycji

Rozbiórka pomieszczenia gospodarczego, budowa wiaty śmietnikowej i wykonanie nawierzchni z kostki betonowej w podwórzu przy nieruchomości zlokalizowanej przy ul. 3 Maja 26

Osiedle: Nr 1

Szacunkowy koszt: 50 000 zł

Etap realizacji: w realizacji

 20'Skrócona nazwa edycji

Remont chodnika między budynkami Słoneczna 12 i Słoneczna 14

Osiedle: Nr 2

Szacunkowy koszt: 50 000 zł

Etap realizacji: zrealizowany

 20'Skrócona nazwa edycji

Remont chodnika/drogi przy ul. Kołłątaja 12

Osiedle: Nr 3

Szacunkowy koszt: 50 000 zł

Etap realizacji: zrealizowany

 20'Skrócona nazwa edycji

Wykonanie drogi dojazdowej do kontenerów na terenie Osiedla Chopina

Osiedle: Nr 4

Szacunkowy koszt: 50 000 zł

Etap realizacji: zrealizowany

 20'Skrócona nazwa edycji

Osiedlowa strefa ciszy i relaksu - ul. Konopnickiej

Osiedle: Nr 5

Szacunkowy koszt: 50 000 zł

Etap realizacji: zrealizowany

 20'Skrócona nazwa edycji

Siłownia pod chmurką - przy ul. Pod Lodownią

Osiedle: Nr 6

Szacunkowy koszt: 50 000 zł

Etap realizacji: zrealizowany

 20'Skrócona nazwa edycji

Projekt przebudowy ulicy Klimkowicza wraz z niezbędną infrastrukturą

Osiedle: Nr 7

Szacunkowy koszt: 50 000 zł

Etap realizacji: zrealizowany

 20'Skrócona nazwa edycji

Remont chodnika przed budynkiem Hallera 6 w Gorlicach

Osiedle: Nr 8

Szacunkowy koszt: 50 000 zł

Etap realizacji: zrealizowany

 20'Skrócona nazwa edycji

Utwardzenie placu przy wiacie śmietnikowej na Osiedlu Górnym

Osiedle: Nr 9

Szacunkowy koszt: 50 000 zł

Etap realizacji: zrealizowany

 20'Skrócona nazwa edycji

Wykonanie nawierzchni jezdni ulicy Azaliowej na odcinku od wjazdu z ul. Jagodową do budynków nr 29, 31

Osiedle: Nr 10

Szacunkowy koszt: 50 000 zł

Etap realizacji: zrealizowany

 20'Skrócona nazwa edycji

Kompleksowy remont ul. Łysogórskiej wraz z budową chodnika prawostronnego - pierwszy etap: opracowanie dokumentacji projektowej

Osiedle: Nr 11

Szacunkowy koszt: 50 000 zł

Etap realizacji: w przygotowaniu

 20'Skrócona nazwa edycji

Modernizacja placu zabaw na Osiedlu Krasińskiego

Osiedle: Nr 12

Szacunkowy koszt: 50 000 zł

Etap realizacji: zrealizowany

 19'Skrócona nazwa edycji

Projekty wybrane do realizacji Edycja 2019

 19'Skrócona nazwa edycji

Budowa urządzeń terenowo – rekreacyjnych z zagospodarowaniem terenu przy ul. Kopernika w Gorlicach – obok parkingu przy pl. Dworzysko – kontynuacja zadania

Osiedle: Nr 1

Szacunkowy koszt: 50 000 zł

Etap realizacji: zrealizowany

 19'Skrócona nazwa edycji

Wykonanie nowego chodnika między budynkami na osiedlu Magdalena

Osiedle: Nr 2

Szacunkowy koszt: 50 000 zł

Etap realizacji: zrealizowany

 19'Skrócona nazwa edycji

Remont nawierzchni przy ul. Łukasiewicza 2

Osiedle: Nr 3

Szacunkowy koszt: 48 000 zł

Etap realizacji: zrealizowany

 19'Skrócona nazwa edycji

Remonty nawierzchni dróg na terenie Osiedla Chopina

Osiedle: Nr 4

Szacunkowy koszt: 50 000 zł

Etap realizacji: zrealizowany

 19'Skrócona nazwa edycji

Remont nawierzchni jezdni ul. Orzeszkowej

Szacunkowy koszt: 300 000 zł

Etap realizacji: zrealizowany

 19'Skrócona nazwa edycji

Remont ciągu pieszego pomiędzy budynkami Konopnickiej 13-15 i Tuwima 2

Osiedle: Nr 5

Szacunkowy koszt: 50 000 zł

Etap realizacji: zrealizowany

 19'Skrócona nazwa edycji

Utwardzenie placu – parkingu przy ul. Pod Lodownią

Osiedle: Nr 6

Szacunkowy koszt: 50 000 zł

Etap realizacji: zrealizowany

 19'Skrócona nazwa edycji

Zagospodarowanie terenu przy ul. Dukielskiej dla celów rekreacyjno-kulturalnych

Osiedle: Nr 7

Szacunkowy koszt: 50 000 zł

Etap realizacji: w realizacji

 19'Skrócona nazwa edycji

Remont chodnika przed budynkiem Hallera 20 w Gorlicach

Osiedle: Nr 8

Szacunkowy koszt: 50 000 zł

Etap realizacji: zrealizowany

 19'Skrócona nazwa edycji

Budowa chodnika jednostronnego w ciągu ulicy Wincentego Pola

Osiedle: Nr 9

Szacunkowy koszt: 50 000 zł

Etap realizacji: w realizacji

 19'Skrócona nazwa edycji

Wykonanie nawierzchni chodnika przy ul. Jagodowej

Osiedle: Nr 10

Szacunkowy koszt: 50 000 zł

Etap realizacji: zrealizowany

 19'Skrócona nazwa edycji

Rozbudowa placu zabaw przy ulicy Letniej

Osiedle: Nr 11

Szacunkowy koszt: 50 000 zł

Etap realizacji: zrealizowany

 19'Skrócona nazwa edycji

Organizacja osiedlowego "Gniazda gromadzenia segregowanych odpadów komunalnych", poprawa warunków sanitarnych i estetyki osiedla

Osiedle: Nr 12

Szacunkowy koszt: 50 000 zł

Etap realizacji: zrealizowany

 18'Skrócona nazwa edycji

Projekty wybrane do realizacji Edycja 2018

 18'Skrócona nazwa edycji

Budowa urządzeń terenowo - rekreacyjnych z zagospodarowaniem terenu przy ulicy Kopernika w Gorlicach obok parkingu przy Pl. Dworzysko

Osiedle: Nr 1

Szacunkowy koszt: 50 000 zł

Etap realizacji: zrealizowany

 18'Skrócona nazwa edycji

Budowa toru rowerowo - rolkowo - deskorolkowego typu „Pumptrack”

Szacunkowy koszt: 300 000 zł

Etap realizacji: zrealizowany

 18'Skrócona nazwa edycji

Remont nawierzchni ulicy Kopernika w kierunku garaży MPGK

Osiedle: Nr 2

Szacunkowy koszt: 50 000 zł

Etap realizacji: zrealizowany

 18'Skrócona nazwa edycji

Mini plac rowerowy dla dzieci (wniosek wspólny z Zarządem Osiedla Nr 11)

Osiedle: Nr 3

Szacunkowy koszt: 100 000 zł

Etap realizacji: zrealizowany

 18'Skrócona nazwa edycji

Wykonanie zjazdu oraz utwardzenie placu postojowego dla mieszkańców bloków ul. Chopina 11 i 13 wraz z wykonaniem chodnika do bloku nr 13

Osiedle: Nr 4

Szacunkowy koszt: 50 000 zł

Etap realizacji: zrealizowany

 18'Skrócona nazwa edycji

Budowa parkingu przy ulicy Konopnickiej 23

Osiedle: Nr 5

Szacunkowy koszt: 50 000 zł

Etap realizacji: zrealizowany

 18'Skrócona nazwa edycji

Utwardzenie placu – parkingu przy ul. Pod Lodownią

Osiedle: Nr 6

Szacunkowy koszt: 50 000 zł

Etap realizacji: zrealizowany

 18'Skrócona nazwa edycji

Wykonanie odwodnienia placu zabaw przy ulicy Dukielskiej oraz utwardzenie drogi dojazdowej

Osiedle: Nr 7

Szacunkowy koszt: 50 000 zł

Etap realizacji: zrealizowany

 18'Skrócona nazwa edycji

Siłownia osiedlowa na Osiedlu Korczak

Osiedle: Nr 8

Szacunkowy koszt: 50 000 zł

Etap realizacji: zrealizowany

 18'Skrócona nazwa edycji

Uporządkowanie miejsca gromadzenia odpadów na Osiedlu Górnym celem poprawy estetyki i higieny

Osiedle: Nr 9

Szacunkowy koszt: 49 385 zł

Etap realizacji: zrealizowany

 18'Skrócona nazwa edycji

Budowa oświetlenia na ulicy Skrzyńskich (boczna) łącznik z ulicą Jagodową

Osiedle: Nr 10

Szacunkowy koszt: 50 000 zł

Etap realizacji: zrealizowany

 18'Skrócona nazwa edycji

Mini plac rowerowy dla dzieci (wniosek wspólny z Zarządem Osiedla Nr 3)

Osiedle: Nr 11

Szacunkowy koszt: 100 000 zł

Etap realizacji: zrealizowany

 18'Skrócona nazwa edycji

Zwiększenie bezpieczeństwa w ruchu drogowym wraz z budową miejsc parkingowych przy ulicy Słowackiego

Osiedle: Nr 12

Szacunkowy koszt: 50 000 zł

Etap realizacji: zrealizowany

 17'Skrócona nazwa edycji

Projekty wybrane do realizacji Edycja 2017

 17'Skrócona nazwa edycji

Wzmocnienie infrastruktury kultury miasta Gorlice poprzez zakup mobilnej sceny estradowej wraz z nagłośnieniem i oświetleniem oraz modernizację aparatury nagłaśniającej Gorlickiego Centrum Kultury

Szacunkowy koszt: 300 000 zł

Etap realizacji: zrealizowany

 17'Skrócona nazwa edycji

Odnowienie historycznego otoczenia kapliczki przy ul. Krętej

Osiedle: Nr 1

Szacunkowy koszt: 50 000 zł

Etap realizacji: zrealizowany

 17'Skrócona nazwa edycji

Remont nawierzchni ulicy Kopernika tzw. Al. Lipowej

Osiedle: Nr 2

Szacunkowy koszt: 50 000 zł

Etap realizacji: zrealizowany

 17'Skrócona nazwa edycji

Zagospodarowanie i rewitalizacja części działki nr 1529/1 w Gorlicach przy ul. Łukasiewicza 2 poprzez wyodrębnienie stref: odpoczynku dla dorosłych, części do zabaw dla dzieci z piaskownicą oraz wyodrębnionego placu pod potrzeby altany śmietnikowej

Osiedle: Nr 3

Szacunkowy koszt: 50 000 zł

Etap realizacji: zrealizowany

 17'Skrócona nazwa edycji

Remont nawierzchni drogi ul. Chopina boczna - kontynuacja

Osiedle: Nr 4

Szacunkowy koszt: 50 000 zł

Etap realizacji: zrealizowany

 17'Skrócona nazwa edycji

Budowa parkingu przy ul. Potockiego 11

Osiedle: Nr 5

Szacunkowy koszt: 50 000 zł

Etap realizacji: zrealizowany

 17'Skrócona nazwa edycji

Utwardzenie placu parkingu przy ulicy Pod Lodownią

Osiedle: Nr 6

Szacunkowy koszt: 40 000 zł

Etap realizacji: zrealizowany

 17'Skrócona nazwa edycji

Budowa drogi Dukielskiej bocznej – drugi etap

Osiedle: Nr 7

Szacunkowy koszt: 50 000 zł

Etap realizacji: zrealizowany

 17'Skrócona nazwa edycji

Wykonanie placu zabaw na Osiedlu Korczak

Osiedle: Nr 8

Szacunkowy koszt: 50 000 zł

Etap realizacji: zrealizowany

 17'Skrócona nazwa edycji

Remont nawierzchni ulicy Zagórzańskiej i Granicznej w Gorlicach

Osiedle: Nr 9

Szacunkowy koszt: 50 000 zł

Etap realizacji: zrealizowany

 17'Skrócona nazwa edycji

Plac zabaw z miejscem rekreacyjno-sportowym przy ulicy Azaliowej

Osiedle: Nr 10

Szacunkowy koszt: 50 000 zł

Etap realizacji: zrealizowany

 17'Skrócona nazwa edycji

Wymiana chodnika na ulicy gen. Kazimierza Pułaskiego

Osiedle: Nr 11

Koszt: 14 000 zł

Etap realizacji: zrealizowany

 17'Skrócona nazwa edycji

Dokończenie remontu drogi ul. Stróżowskiej bocznej IV

Osiedle: Nr 11

Szacunkowy koszt: 35 100 zł

Etap realizacji: zrealizowany

 17'Skrócona nazwa edycji

Budowa placu zabaw z mini boiskiem przy ul. Słowackiego

Osiedle: Nr 12

Szacunkowy koszt: 50 000 zł

Etap realizacji: zrealizowany

 16'Skrócona nazwa edycji

Projekty wybrane do realizacji Edycja 2016

 16'Skrócona nazwa edycji

Rewitalizacja bulwaru nad rzeką Ropą z wykonaniem łącznika ścieżki rowerowej i poszerzeniem infrastruktury rekreacyjno-sportowej oraz poprawą zabezpieczenia przeciwpowodziowego lewobrzeżnej części miasta

Szacunkowy koszt: 224 760 zł

Etap realizacji: zrealizowany

 16'Skrócona nazwa edycji

Wykonanie placu zabaw na Osiedlu „Magdalena”

Osiedle: Nr 2

Szacunkowy koszt: 40 000 zł

Etap realizacji: zrealizowany

 16'Skrócona nazwa edycji

Wykonanie nawierzchni chodnika przy ulicy Jagiełły

Osiedle: Nr 3

Szacunkowy koszt: 40 000 zł

Etap realizacji: zrealizowany

 16'Skrócona nazwa edycji

Remont nawierzchni drogi – ulica Chopina boczna

Osiedle: Nr 4

Szacunkowy koszt: 40 000 zł

Etap realizacji: zrealizowany

 16'Skrócona nazwa edycji

Budowa placu dla młodzieży i dorosłych na wolnym powietrzu wraz z elementami do ćwiczeń „Street Workout” przy ul. Tuwima

Osiedle: Nr 5

Szacunkowy koszt: 40 000 zł

Etap realizacji: zrealizowany

 16'Skrócona nazwa edycji

Wykonanie nawierzchni chodnika przy ul. Batorego

Osiedle: Nr 6

Szacunkowy koszt: 35 000 zł

Etap realizacji: zrealizowany

 16'Skrócona nazwa edycji

Budowa drogi Dukielskiej bocznej

Osiedle: Nr 7

Szacunkowy koszt: 40 000 zł

Etap realizacji: zrealizowany

 16'Skrócona nazwa edycji

Zagospodarowanie terenów zielonych na os. Korczak

Osiedle: Nr 8

Szacunkowy koszt: 40 000 zł

Etap realizacji: zrealizowany

 16'Skrócona nazwa edycji

Uzupełnienie bazy rekreacyjnej Osiedla nr 9 o urządzenia siłowni na świeżym powietrzu wraz z parkingiem

Osiedle: Nr 9

Szacunkowy koszt: 40 000 zł

Etap realizacji: zrealizowany

 16'Skrócona nazwa edycji

Oświetlenie ulicy Jagodowej

Osiedle: Nr 10

Szacunkowy koszt: 40 000 zł

Etap realizacji: zrealizowany

 16'Skrócona nazwa edycji

Plac zabaw dla dzieci z Osiedla nr 11 „Łysogórskie”

Osiedle: Nr 11

Szacunkowy koszt: 40 000 zł

Etap realizacji: zrealizowany

 16'Skrócona nazwa edycji

Poprawa estetyki przestrzeni publicznej na Osiedlu Krasińskiego

Osiedle: Nr 12

Szacunkowy koszt: 40 000 zł

Etap realizacji: zrealizowany

 15'Skrócona nazwa edycji

Projekty wybrane do realizacji Edycja 2015

 15'Skrócona nazwa edycji

Remont chodnika wraz z budową miejsc postojowych przy ulicy Konopnickiej

Szacunkowy koszt: 300 000 zł

Etap realizacji: zrealizowany

 15'Skrócona nazwa edycji

Modernizacja stadionu OSiR im. Maksymiliana Kumorkiewicza

Szacunkowy koszt: 300 000 zł

Etap realizacji: zrealizowany

 16'Skrócona nazwa edycji

Projekty wybrane do realizacji Edycja 2014

 16'Skrócona nazwa edycji

Budowa boiska wielofunkcyjnego i siłowni na świeżym powietrzu przy ul. Wrońskich

Szacunkowy koszt: 318 000 zł

Etap realizacji: zrealizowany

Poprzedni projekt
Następny projekt