zadanie nr 1

1. Rewitalizacja bulwaru nad rzeką Ropą z wykonaniem łącznika ścieżki rowerowej i poszerzeniem infrastruktury rekreacyjno-sportowej oraz poprawą zabezpieczenia przeciwpowodziowego lewobrzeżnej części miasta


Lokalizacja

Bulwary nad rzeką Ropą, ul. Parkowa

Załączniki