zadanie nr 10

10. Remont nawierzchni ulicy Kopernika tzw. Al. Lipowej


Lokalizacja

Tzw. Aleja Lipowa, Osiedle nr 2 - Magdalena

Krótki opis zadania

Remont nawierzchni ulicy Kopernika (tzw. Al. Lipowa) polegający na wykonaniu uzupełnienia ubytków, wykonaniu warstwy wyrównawczej i nakładki asfaltowej (łączna grubość ok. 8 cm) oraz regulacji krat ulicznych na odcinku 115 mb od ulicy Kopernika (bloki nr 2 i 3) w kierunku bloku nr 8.

Opis zadania

Remont nawierzchni ulicy Kopernika (tzw. Al. Lipowa) polegający na wykonaniu uzupełnienia ubytków, wykonaniu warstwy wyrównawczej i nakładki asfaltowej (łączna grubość ok. 8 cm) oraz regulacji krat ulicznych na odcinku 115 mb od ulicy Kopernika (bloki nr 2 i 3) w kierunku bloku nr 8.

Załączniki