zadanie nr 21

21. Wykonanie placu zabaw na Osiedlu Korczak


Zdjęcie do projektu Wykonanie placu zabaw na Osiedlu Korczak

Lokalizacja

Realizacja zadania przewidziana jest przy ul. Hallera pomiędzy budynkami 26 i 22 na działce nr 2910/16 będącej w wieczystym użytkowaniu Spółdzielni Mieszkaniowej "Małopolska" w
Gorlicach.

Krótki opis zadania

Głównym celem zadania jest wykonanie nowego placu zabaw dla dzieci zlokalizowanego pomiędzy budynkami Hallera 26-22 w miejscu istniejącego placu zabaw na Osiedlu Korczak w Gorlicach.

W ramach realizacji tego zadania będzie przygotowanie placu wraz z wykonaniem ogrodzenia (plac o wymiarach 20m x 15m) oraz montaż urządzeń zabawowych firmy Dr Spil.

Opis zadania

Głównym celem zadania jest wykonanie nowego placu zabaw dla dzieci zlokalizowanego pomiędzy budynkami Hallera 26-22 w miejscu istniejącego placu zabaw na Osiedlu Korczak w Gorlicach.

W ramach realizacji tego zadania wykonane zostaną następujące prace:
- przygotowanie placu wraz z wykonaniem ogrodzenia, plac o wymiarach 20m x 15m
- montaż następujących urządzeń zabawowych firmy Dr Spil:
a) urządzenie wielofunkcyjne ze zjeżdżalniami, nr urządzenia 512902,
b) huśtawka kwartet, nr urządzenia 517805,
c) piramida, nr urządzenia 60145A,
d) bujak kucyk, nr urządzenia 518904,
e) 2 ławki.

Uzasadnienie realizacji zadania.
Dotychczasowy plac zabaw zlokalizowany pomiędzy budynkami Hallera 22 i 26 funkcjonuje od 30 lat, jednak urządzenia na nim zamontowane są już przestarzale i nie spełniają wymagań aktualnych przepisów bezpiecznego użytkowania. W najbliższej lokalizacji nie ma placu zabaw, na którym dzieci w różnym wieku mogłyby bezpiecznie spędzać wolny czas. Od lat mieszkańcy osiedla wnioskują o zakup nowych urządzeń.
Teren zlokalizowany pomiędzy budynkami Hallera 26 i 22, gdzie do tej pory funkcjonuje stary plac zabaw idealnie nadaje się do powstania nowoczesnego i bezpiecznego placu zabaw. Ukształtowanie terenu, odpowiednie nasłonecznienie i bezpieczny dostęp od strony budynku Hallera 26 przemawia za utrzymaniem tej lokalizacji placu.
Dzięki nowym urządzeniom na placu zabaw dzieci z osiedla i pobliskiego przedszkola mogłyby w sposób czynny i aktywny spędzać wolny czas.

Załączniki