zadanie nr 2

2. Wykonanie placu zabaw na Osiedlu „Magdalena”


Opis lokalizacji

ul. Kopernika 3-5

Załączniki