zadanie nr 1

1. Budowa urządzeń terenowo – rekreacyjnych z zagospodarowaniem terenu przy ul. Kopernika w Gorlicach – obok parkingu przy pl. Dworzysko – kontynuacja zadania


Lokalizacja

ul. Kopernika obok parkingu przy Pl. Dworzysko, jako kontynuacja robót  w ramach dokumentacji projektowej pod nazwą:  „Budowa parkingu przy placu Dworzysko w Gorlicach z zagospodarowaniem terenów zielonych wraz z odwodnieniem o raz przebudową i zabezpieczeniem sieci uzbrojenia terenu na działkach ewid. Nr: 1164/3, 1166/8, 1181/5, przy Osiedlu Nr 1 „Starówka”

Krótki opis zadania

Wykonanie zadania polega na zagospodarowaniu terenu po byłym przedszkolu w zakresie fragmentu terenu rekreacyjnego przy ul. Kopernika obok parkingu przy Pl. Dworzysko, celem wykorzystania i uatrakcyjnienia ogólnodostępnego terenu dla mieszkańców i turystów, według sporządzonej dokumentacji projektowej.

Opis zadania

Wykonanie zadania polega na zagospodarowaniu terenu po byłym przedszkolu w zakresie fragmentu terenu rekreacyjnego przy ul. Kopernika obok parkingu przy Pl. Dworzysko, celem wykorzystania i uatrakcyjnienia ogólnodostępnego terenu dla mieszkańców i turystów, według sporządzonej dokumentacji projektowej. Jest to dokumentacja rozpoczętych prac związanych z właściwym zagospodarowaniem terenu, umożliwiającym korzystanie z rekreacji przez mieszkańców z osiedli Nr 1 oraz Nr 3, na których do tej pory nie ma placów zabaw.