zadanie nr 23

23. Wymiana nawierzchni na ul. Łysogórskiej od nr domu 6A do 18A, z wyznaczeniem części pieszej


Lokalizacja

ul. Łysogórska od nr 6A do 18A

Krótki opis zadania

Zadanie zakłada wymianę nawierzchni na ul. Łysogórskiej od nr domu 6A do 18A, wraz z wyznaczeniem części pieszej. Wykonanie zadania zwiększy poziom bezpieczeństwa dzieci, osób starszych oraz dorosłych.

Opis zadania

Odcinek ul. Łysogórskiej był wykonany ok. 25 lat wstecz, bez prawidłowej podbudowy dlatego każdego roku po zimie tworzą się rozległe ubytki w nawierzchni ulicy. Odnośnie wykonania części pieszej po prawej stronie ulicy to Urząd Miasta Gorlice ma wykupiony pas gruntu pomiędzy nawierzchnią ulicy a ogrodzeniami budynków przeznaczony na wykonanie powyższego zadania, a więc nie zachodzi konieczność dodatkowych nakładów finansowych. Wykonanie powyższego zadania zwiększy poziom bezpieczeństwa dzieci, osób starszych oraz dorosłych.