zadanie nr 26

26. Dokończenie remontu drogi ul. Stróżowskiej bocznej IV


Lokalizacja

Osiedle Nr 11 Łysogórskie, ulica Stróżowska boczna IV

Krótki opis zadania

Utwardzenie oraz położenie nakładki asfaltowej w ciągu drogi miejskiej ul. Stróżowska boczna IV.
W 2012 ze środków powodziowych wykonano część nawierzchni asfaltowej w ciągu drogi miejskiej ul. Stróżowska boczna IV.
Nawierzchnie położono począwszy od końca drogi, dlatego też do połączenia jej z ulicą Stróżowską brakuje odcinka o długości 130 m. Po 4 latach od wykonania nakładki asfalt od strony ulicy Stróżowskiej zaczyna pękć i porastać trawą w części drogi, która nie została utwardzona.

Opis zadania

Utwardzenie oraz położenie nakładki asfaltowej w ciągu drogi miejskiej ul. Stróżowska boczna IV.
W 2012 ze środków powodziowych wykonano część nawierzchni asfaltowej w ciągu drogi miejskiej ul. Stróżowska boczna IV.
Nawierzchnie położono począwszy od końca drogi, dlatego też do połączenia jej z ulicą Stróżowską brakuje odcinka o długości 130 m. Po 4 latach od wykonania nakładki asfalt od strony ulicy Stróżowskiej zaczyna pękć i porastać trawą w części drogi, która nie została utwardzona.

Załączniki