zadanie nr 12

12. Poprawa estetyki przestrzeni publicznej na Osiedlu Krasińskiego


Lokalizacja

ul. Krasińskiego

Załączniki