zadanie nr 12

12. Poprawa estetyki przestrzeni publicznej na Osiedlu Krasińskiego


Opis lokalizacji

ul. Krasińskiego

Załączniki