zadanie nr 1

1. Budowa boiska wielofunkcyjnego i siłowni na świeżym powietrzu przy ul. Wrońskich


Lokalizacja

ul. Wrońskich

Załączniki