zadanie nr 25

25. Wymiana chodnika na ulicy gen. Kazimierza Pułaskiego


Chodnik przy ul. Pułaskiego po remoncie.

Krótki opis zadania

Dokończenie wymiany chodnika rozpoczętej w latach ubiegłych w górnej części ulicy.

Opis zadania

Dokończenie wymiany chodnika rozpoczętej w latach ubiegłych w górnej części ulicy.

Załączniki