Wybrany do realizacji

1 Budowa ścieżki rowerowej typu singletrack i zręcznościowej ścieżki rowerowej na Górze Cmentarnej

Rodzaj: ogólnomiejski

Koszt: 300 000 zł

Przedmiotem projektu jest budowa systemu zrównoważonych, rekreacyjnych ścieżek rowerowych typu singletrack. Singletracki to wąskie, zazwyczaj jednokierunkowe, kręte ścież... więcej »

Przedmiotem projektu jest budowa systemu zrównoważonych, rekreacyjnych ścieżek rowerowych typu singletrack. Singletracki to wąskie, zazwyczaj jednokierunkowe, kręte ścieżki rowerowe, wijące się pomiędzy drzewami, z odpowiednio wyprofilowanymi zakrętami, pozwalające przemieszczać się rowerem w bezpośredniej bliskości przyrody.

Wybrany do głosowania

2 Poprawa infrastruktury sportowo – treningowej na stadionie im. Maksymiliana Kumorkiewicza przy ul. Sienkiewicza

Rodzaj: ogólnomiejski

Koszt: 300 000 zł

W ramach zadania planuje się m.in. zakup i wymianę bramek sportowych, nawodnienie boiska (poprzez zakup 2 samojezdnych wózków), dokonanie zmiany układu rozmieszczenia boi... więcej »

W ramach zadania planuje się m.in. zakup i wymianę bramek sportowych, nawodnienie boiska (poprzez zakup 2 samojezdnych wózków), dokonanie zmiany układu rozmieszczenia boisk treningowych (poprzez montaż bramek os strony ul. Sienkiewicza i krytej trybuny) wraz z montażem piłkochwytów i wykonaniem oświetlenia jednej z płyt treningowych.

Wybrany do głosowania

3 Naftowa wizytówka Gorlic

Rodzaj: ogólnomiejski

Koszt: 300 000 zł

Wykonanie rewitalizacji opisanego terenu (przy ul. Stawiska na Osiedlu Nr 3 „Kromera”), polegającej na umieszczeniu 2 kiwonów wraz z podświetleniem, otoczonych nasadzoną ... więcej »

Wykonanie rewitalizacji opisanego terenu (przy ul. Stawiska na Osiedlu Nr 3 „Kromera”), polegającej na umieszczeniu 2 kiwonów wraz z podświetleniem, otoczonych nasadzoną zielenią w barwach Miasta, z podkreśleniem walorów historycznych, związanych w szczególności z wydobyciem ropy naftowej i działalnością Ignacego Łukasiewicza.

Wybrany do głosowania

4 Remont nawierzchni jezdni na ul. Pod Lodownią

Rodzaj: ogólnomiejski

Koszt: 300 000 zł

Remont i modernizacja nawierzchni asfaltowej w zaznaczonym fragmencie na ul. Pod Lodownią o długości około 260 m. Droga pełniąca istotną rolę w układzie komunikacyjnym mi... więcej »

Remont i modernizacja nawierzchni asfaltowej w zaznaczonym fragmencie na ul. Pod Lodownią o długości około 260 m. Droga pełniąca istotną rolę w układzie komunikacyjnym miasta, umożliwiająca ominięcie zakorkowanych skrzyżowań. Kontynuacja remontu ul. Orzeszkowej.

Wybrany do głosowania

5 Remont ul. Konopnickiej - wykonanie nakładki asfaltowej

Rodzaj: ogólnomiejski

Koszt: 300 000 zł

Zakres zadania obejmuje wykonanie wszelkich robót związanych z wykonaniem nowej nakładki asfaltowej na ul. Konopnickiej począwszy od miejsca zakończenia ostatniego remont... więcej »

Zakres zadania obejmuje wykonanie wszelkich robót związanych z wykonaniem nowej nakładki asfaltowej na ul. Konopnickiej począwszy od miejsca zakończenia ostatniego remontu na wysokości budynku Konopnickiej 17 do skrzyżowania na ul. Konopnickiej z ul. Okrzei.

Wybrany do głosowania

6 Wybieg i plac zabaw dla psów

Rodzaj: ogólnomiejski

Koszt: 45 000 zł

Zadanie polega na wykonaniu bezpiecznego ogrodzenia z zamykanym wejściem dla spacerowiczów i czworonogów. Plac będzie wyposażony w sprzęty przeznaczone do zabawy i ćwicze... więcej »

Zadanie polega na wykonaniu bezpiecznego ogrodzenia z zamykanym wejściem dla spacerowiczów i czworonogów. Plac będzie wyposażony w sprzęty przeznaczone do zabawy i ćwiczeń dla zwierząt (takie jak pochylnie, obręcze itp.) oraz ławki i kosze na śmieci.

Wybrany do głosowania

1 Zagospodarowanie terenu łącznika od ul. Wróblewskiego do ul. 3 Maja w Gorlicach dla potrzeb dojazdu do Klubu Seniora i mieszkańców bloku przy ul. 3 Maja

Rodzaj: osiedlowy

Osiedle: Nr 1

Koszt: 50 000 zł

Wykonanie zadania polega na poszerzeniu pobocza drogi osiedlowej, pożarowej, celem zapewnienia dojazdu do Klubu Seniora oraz miejsc postojowych „ukośnych” dla mieszkańców... więcej »

Wykonanie zadania polega na poszerzeniu pobocza drogi osiedlowej, pożarowej, celem zapewnienia dojazdu do Klubu Seniora oraz miejsc postojowych „ukośnych” dla mieszkańców ulicy 3-go Maja 20, 20a, 20b oraz wydzielenie i zagospodarowanie strefy wypoczynku dla seniorów: ławki i stoliki oraz uporządkowanej strefy zieleni poprzez wycięcie lub przesadzenie zdziczałych krzewów oraz jednoczesnego zasadzenia niskich krzewów, a także zamontowanie oświetlenia kablowego typu parkowego.

Wybrany do głosowania

2 Budowa urządzeń terenowo – rekreacyjnych z zagospodarowaniem terenu przy ul. Kopernika w Gorlicach

Rodzaj: osiedlowy

Osiedle: Nr 1

Koszt: 50 000 zł

Wykonanie zadania polega na zagospodarowaniu terenu po byłym przedszkolu w zakresie fragmentu terenu rekreacyjnego przy ul. Kopernika obok parkingu przy Placu Dworzysko, ... więcej »

Wykonanie zadania polega na zagospodarowaniu terenu po byłym przedszkolu w zakresie fragmentu terenu rekreacyjnego przy ul. Kopernika obok parkingu przy Placu Dworzysko, celem wykorzystania i uatrakcyjnienia ogólnodostępnego terenu dla mieszkańców i turystów, według sporządzonej dokumentacji projektowej. Jest to kontynuacja rozpoczętych prac związanych z właściwym zagospodarowaniem terenu, umożliwiającym korzystanie z rekreacji przez mieszkańców.

Wybrany do głosowania

3 Odnowienie historycznego otoczenia kapliczki przy ul. Krętej w Gorlicach na działkach 1250/3 i 1247 – kontynuacja zadania

Rodzaj: osiedlowy

Osiedle: Nr 1

Koszt: 50 000 zł

Historyczne miejsce przyciąga mieszkańców i turystów, a pobliska starówka miasta oraz Muzeum powinny być jednym kompleksem, którym może poszczycić się miasto Gorlice. Sto... więcej »

Historyczne miejsce przyciąga mieszkańców i turystów, a pobliska starówka miasta oraz Muzeum powinny być jednym kompleksem, którym może poszczycić się miasto Gorlice. Stopniowa rekonstrukcja otoczenia kapliczki, tablica informacyjna i stała gablota w muzeum pozwolą zachęcić zwiedzających do zapoznania się z oryginalnym fragmentem XVII wiecznej części miasta przy ul. Krętej, dokumentami i legendami.

Wybrany do głosowania

4 Rewitalizacja skweru zieleni przy budynkach pomiędzy ulicami Wróblewskiego i 3 Maja 18, 20, 20A, bez dodawania miejsc parkingowych kosztem zieleni

Rodzaj: osiedlowy

Osiedle: Nr 1

Koszt: 50 000 zł

Odnowa skweru zieleni – poprzez wyrównanie terenu i dosadzenie niskopiennych drzew w miejsce wyciętych. Wykonanie nowego chodnika z betonowej kostki. Odnowienie oporowego... więcej »

Odnowa skweru zieleni – poprzez wyrównanie terenu i dosadzenie niskopiennych drzew w miejsce wyciętych. Wykonanie nowego chodnika z betonowej kostki. Odnowienie oporowego muru z piaskowca przed wejściem do tunelu. Uzupełnienie i odnowienie betonowego muru oporowego od strony budynków 18, 20 i 20A, obłożenie muru ozdobną kostką elewacyjną. Renowacja murku okalającego skwer zieleni, obłożenie go kostką elewacyjną.

Wybrany do realizacji

5 Rozbiórka pomieszczenia gospodarczego, budowa wiaty śmietnikowej i wykonanie nawierzchni z kostki betonowej w podwórzu przy nieruchomości zlokalizowanej przy ul. 3 Maja 26

Rodzaj: osiedlowy

Osiedle: Nr 1

Koszt: 50 000 zł

Zadanie zakłada: - rozbiórkę pomieszczenia gospodarczego, - budowę i wyposażenie wiaty śmietnikowej, - wykonanie nawierzchni z kostki betonowej wraz z podbudową na pow... więcej »

Zadanie zakłada: - rozbiórkę pomieszczenia gospodarczego, - budowę i wyposażenie wiaty śmietnikowej, - wykonanie nawierzchni z kostki betonowej wraz z podbudową na pow. ok. 120m2.

Wybrany do realizacji

6 Remont chodnika między budynkami Słoneczna 12 i Słoneczna 14

Rodzaj: osiedlowy

Osiedle: Nr 2

Koszt: 50 000 zł

Głównym celem zadania jest remont chodnika przy ul. Słonecznej 12 i 14. W ramach realizacji zadania zostaną wykonane prace: - demontaż starych płytek 410 m - roboty z... więcej »

Głównym celem zadania jest remont chodnika przy ul. Słonecznej 12 i 14. W ramach realizacji zadania zostaną wykonane prace: - demontaż starych płytek 410 m - roboty ziemne, korytowanie oraz wykonanie podbudowy - wykonanie chodnika z kostki brukowej na podbudowie 410 m - plantowanie terenu, zasianie trawy w strefie prowadzonych robót.

Wybrany do głosowania

7 Zagospodarowanie i rewitalizacja części działki stanowiącej własność Miasta Gorlice oznaczonej numerem 1529/9 w Gorlicach położonej przy ul. Łukasiewicza 2

Rodzaj: osiedlowy

Osiedle: Nr 3

Koszt: 50 000 zł

Zakres zadań: Wykonanie projektu zagospodarowania części działki z umiejscawianiem alejki, trawników dywanowych, stref zieleni ze wskazaniem nasadzeń i pergoli. Moderni... więcej »

Zakres zadań: Wykonanie projektu zagospodarowania części działki z umiejscawianiem alejki, trawników dywanowych, stref zieleni ze wskazaniem nasadzeń i pergoli. Modernizacja mur oporowego z ozdobnymi daszkami i obłożenie go pustkami joniec. Montaż alejki z kostki betonowej. Wykonanie nasadzeń krzewów i roślin ozdobnych na matach antychwastowych na klombach o pow. 50 m2. Wykonanie dwóch sztuk pergoli metalowych dla podtrzymania krzewów. Wykonanie trawników dywanowych. Zamontowanie dwóch i remont trzech ławek ogrodowych.

Wybrany do realizacji

8 Remont chodnika/drogi przy ul. Kołłątaja 12

Rodzaj: osiedlowy

Osiedle: Nr 3

Koszt: 50 000 zł

Głównym celem zadania jest remont chodnika oraz drogi przy ul. Kołłątaja 12. W ramach zadania zostaną wykonane następujące prace: - demontaż starych płytek 70 m - robot... więcej »

Głównym celem zadania jest remont chodnika oraz drogi przy ul. Kołłątaja 12. W ramach zadania zostaną wykonane następujące prace: - demontaż starych płytek 70 m - roboty ziemne, korytowanie oraz wykonanie podbudowy - wykonanie remontu nawierzchni jezdni dwie warstwy asfaltu (po 4 cm) o długości 35 m i szerokości 3 mb - plantowanie terenu, zasianie trawy w strefie prowadzonych robót.

Wybrany do realizacji

9 Wykonanie drogi dojazdowej do kontenerów na terenie Osiedla Chopina

Rodzaj: osiedlowy

Osiedle: Nr 4

Koszt: 50 000 zł

Wykonanie nawierzchni drogi dojazdowej do kontenera osiedlowego kostką brukową na istniejącej podbudowie na części działki o nr ewidencyjnym 2917/7.

Wybrany do realizacji

10 Osiedlowa strefa ciszy i relaksu - ul. Konopnickiej

Rodzaj: osiedlowy

Osiedle: Nr 5

Koszt: 50 000 zł

Osiedlowa strefa ciszy i relaksu to miejsce przeznaczone do wypoczynku, będące uzupełnieniem istniejącej infrastruktury osiedlowej stanowiącej strefę rekreacyjną, która o... więcej »

Osiedlowa strefa ciszy i relaksu to miejsce przeznaczone do wypoczynku, będące uzupełnieniem istniejącej infrastruktury osiedlowej stanowiącej strefę rekreacyjną, która obejmuje plac zabaw, siłownię zewnętrzną i boisko rekreacyjne. Jest to miejsce przeznaczone dla osób oczekujących spokoju i wyciszenia. W miejscu tym dominować będą drzewa, krzewy, różnokolorowe, długo kwitnące odmiany roślin. Istniejąca roślinność w postaci kilkunastu drzew pozostanie, a jedyna ingerencja polegałaby na wykonaniu przycinki pielęgnacyjnej i formującej oraz zainstalowaniu na drzewach budek dla ptaków.

Wybrany do realizacji

11 Siłownia pod chmurką - przy ul. Pod Lodownią

Rodzaj: osiedlowy

Osiedle: Nr 6

Koszt: 50 000 zł

Budowa siłowni zewnętrznej, która będzie zlokalizowana obok placu zabaw mieszczącego się na działce nr 2931/10. Celem jest integracja społeczna, aktywność fizyczna i eduk... więcej »

Budowa siłowni zewnętrznej, która będzie zlokalizowana obok placu zabaw mieszczącego się na działce nr 2931/10. Celem jest integracja społeczna, aktywność fizyczna i edukacja poprzez zabawę. W ramach zadania przewiduje się montaż około 8 urządzeń do ćwiczeń, nawierzchnia pod urządzenia oraz ławeczki na świeżym powietrzu.

Wybrany do głosowania

12 Wykonanie odcinka kanalizacji deszczowej w ulicy Spacerowej

Rodzaj: osiedlowy

Osiedle: Nr 6

Koszt: 50 000 zł

Prace obejmujące wykonanie odcinka kanalizacji deszczowej w ul. Spacerowej zgodnie z istniejącym projektem „Kanalizacja deszczowa dla ulicy Kochanowskiego do rzeki Sękówk... więcej »

Prace obejmujące wykonanie odcinka kanalizacji deszczowej w ul. Spacerowej zgodnie z istniejącym projektem „Kanalizacja deszczowa dla ulicy Kochanowskiego do rzeki Sękówki w Gorlicach” z podłączeniem do istniejącej studzienki D59.

Wybrany do głosowania

13 Budowa oświetlenia kablowego ul. Kościuszki boczna

Rodzaj: osiedlowy

Osiedle: Nr 6

Koszt: 50 000 zł

Wykonanie oświetlenia ul. Kościuszki bocznej – poprzez ustawienie 11 szt lamp oświetleniowych, ułożenie odcinka linii kablowej dł. kabla 400 m. W celu wykonania oświetlen... więcej »

Wykonanie oświetlenia ul. Kościuszki bocznej – poprzez ustawienie 11 szt lamp oświetleniowych, ułożenie odcinka linii kablowej dł. kabla 400 m. W celu wykonania oświetlenia całej długości – deklarujemy wykonanie projektu oświetlenia wraz z pozwoleniem na budowę. Dopuszczamy skrócenie odcinka oświetlenia kablowego.

Wybrany do realizacji

14 Projekt przebudowy ulicy Klimkowicza wraz z niezbędną infrastrukturą

Rodzaj: osiedlowy

Osiedle: Nr 7

Koszt: 50 000 zł

Przedmiotem zadania jest opracowanie projektu budowlanego i wykonawczego przebudowy ulicy Klimkowicza (wymiana i budowa nawierzchni asfaltowej, krawężników, poszerzenie p... więcej »

Przedmiotem zadania jest opracowanie projektu budowlanego i wykonawczego przebudowy ulicy Klimkowicza (wymiana i budowa nawierzchni asfaltowej, krawężników, poszerzenie pasa, przebudowa zjazdu z DW993) wraz z niezbędną infrastrukturą (budowa sieci odwadniającej, przebudowa sieci oświetlenia).

Wybrany do głosowania

15 Kontynuacja rozbudowy terenu rekreacyjno-wypoczynkowego przy ul. Dukielskiej

Rodzaj: osiedlowy

Osiedle: Nr 7

Koszt: 50 000 zł

Rozbudowa terenu rekreacyjno-wypoczynkowego dla mieszkańców Osiedla „Sokół”, polegać ma na realizacji zadaszonej podłogi, połączonej z altaną, zakup grilla i w miarę środ... więcej »

Rozbudowa terenu rekreacyjno-wypoczynkowego dla mieszkańców Osiedla „Sokół”, polegać ma na realizacji zadaszonej podłogi, połączonej z altaną, zakup grilla i w miarę środków realizację pozostałych elementów

Wybrany do realizacji

16 Remont chodnika przed budynkiem Hallera 6 w Gorlicach

Rodzaj: osiedlowy

Osiedle: Nr 8

Koszt: 50 000 zł

Głównym celem zadania jest remont chodnika przed budynkiem Hallera 6 w Gorlicach. W ramach realizacji zadania zostaną wykonane prace: - demontaż starych płytek betonowy... więcej »

Głównym celem zadania jest remont chodnika przed budynkiem Hallera 6 w Gorlicach. W ramach realizacji zadania zostaną wykonane prace: - demontaż starych płytek betonowych - około 250 m2 - ułożenie kostki brukowej – około 190 m2 - remont schodów terenowych 10 stopniowych wraz ze zjazdem na wózki.

Wybrany do realizacji

17 Utwardzenie placu przy wiacie śmietnikowej na Osiedlu Górnym

Rodzaj: osiedlowy

Osiedle: Nr 9

Koszt: 50 000 zł

Zadanie polega na utwardzeniu placu znajdującego się w bezpośrednim sąsiedztwie wiaty śmietnikowej. Jest to kontynuacja zadania ujętego w BO na 2018 rok pod nazwą „Uporzą... więcej »

Zadanie polega na utwardzeniu placu znajdującego się w bezpośrednim sąsiedztwie wiaty śmietnikowej. Jest to kontynuacja zadania ujętego w BO na 2018 rok pod nazwą „Uporządkowanie miejsca gromadzenia odpadów na Osiedlu Górnym celem poprawy estetyki i higieny”. Celem zadania jest zorganizowanie miejsca na zbiórkę odpadów wielkogabarytowych, udrożnienie jedynej drogi wyjazdowej z osiedla podczas załadunku śmieci przez Empol oraz poprawa estetyki Osiedla.

Wybrany do realizacji

18 Wykonanie nawierzchni jezdni ulicy Azaliowej na odcinku od wjazdu z ul. Jagodową do budynków nr 29, 31

Rodzaj: osiedlowy

Osiedle: Nr 10

Koszt: 50 000 zł

Wykonanie nawierzchni jezdni ul. Azaliowej na odcinku od wjazdu z ul. Jagodowej do budynków nr 29, 31 (lub do wyczerpania środków). Jest to jedna z wewnętrznych ulic na o... więcej »

Wykonanie nawierzchni jezdni ul. Azaliowej na odcinku od wjazdu z ul. Jagodowej do budynków nr 29, 31 (lub do wyczerpania środków). Jest to jedna z wewnętrznych ulic na osiedlu prowadząca do nowo powstałego placu zabaw z miejscem rekreacyjno-sportowym. Do czasu połączenia ulicy Azaliowej z ulicą Skrzyńskich, jest jedyną dostępną drogą prowadzącą do placu zabaw.

Wybrany do głosowania

19 Remont ulicy Michny

Rodzaj: osiedlowy

Osiedle: Nr 11

Koszt: 50 000 zł

Głównym celem zadania jest wymiana i zmodyfikowanie nawierzchni drogi w stanie obecnym oraz wymiana chodnika tj. płytek betonowych i krawężników na nową kostkę betonową.

Wybrany do realizacji

20 Kompleksowy remont ul. Łysogórskiej wraz z budową chodnika prawostronnego - pierwszy etap: opracowanie dokumentacji projektowej

Rodzaj: osiedlowy

Osiedle: Nr 11

Koszt: 50 000 zł

Opracowanie dokumentacji projektowej dla odcinka ul. Łysogórskiej, która jest niezbędna do wykonania późniejszych prac modernizacyjnych.

Wybrany do głosowania

21 Dokończenie wykonania oświetlenia ul. Wesołej

Rodzaj: osiedlowy

Osiedle: Nr 11

Koszt: 50 000 zł

Wykonanie dodatkowych 6 lamp na ul. Wesołej.

Wybrany do realizacji

22 Modernizacja placu zabaw na Osiedlu Krasińskiego

Rodzaj: osiedlowy

Osiedle: Nr 12

Koszt: 50 000 zł

Dodatkowe wyposażenie placu zabaw w urządzenia: - stożek duży, - domek z werandą, - huśtawka drewniana oraz zakup i montaż ww. urządzeń.

Wybrany do głosowania

23 Organizacja miejsc gromadzenia segregowanych odpadów komunalnych przy ul. Słowackiego i Ogrodowej

Rodzaj: osiedlowy

Osiedle: Nr 12

Koszt: 50 000 zł

Celem realizacji zadania jest stworzenie wygodnych, estetycznych miejsc gromadzenia segregowanych odpadów dla mieszkańców Osiedla. Miejsce przy ul. Słowackiego wyposażone... więcej »

Celem realizacji zadania jest stworzenie wygodnych, estetycznych miejsc gromadzenia segregowanych odpadów dla mieszkańców Osiedla. Miejsce przy ul. Słowackiego wyposażone jest aktualnie w jedne duży pojemnik na odpady zmieszane oraz 3 pojemniki na odpady typu szkoło, papier i plastik. Pojemniki są w złym stanie technicznym, położone są bezpośrednio przy drogach dojazdowych do garaży.

Poprzedni projekt
Następny projekt