zadanie nr 11

11. Siłownia pod chmurką - przy ul. Pod Lodownią


Zdjęcie do projektu Siłownia pod chmurką - przy ul. Pod Lodownią

Lokalizacja

Osiedle Pod Lodownią, nr działki 2931/10.

Krótki opis zadania

Budowa siłowni zewnętrznej, która będzie zlokalizowana obok placu zabaw mieszczącego się na działce nr 2931/10. Celem jest integracja społeczna, aktywność fizyczna i edukacja poprzez zabawę. W ramach zadania przewiduje się montaż około 8 urządzeń do ćwiczeń, nawierzchnia pod urządzenia oraz ławeczki na świeżym powietrzu.

Opis zadania

Budowa siłowni zewnętrznej, która będzie zlokalizowana obok placu zabaw mieszczącego się na działce nr 2931/10. Celem jest integracja społeczna, aktywność fizyczna i edukacja poprzez zabawę. W ramach zadania przewiduje się montaż około 8 urządzeń do ćwiczeń, nawierzchnia pod urządzenia oraz ławeczki na świeżym powietrzu.

Załączniki