zadanie nr 14

14. Projekt przebudowy ulicy Klimkowicza wraz z niezbędną infrastrukturą


Lokalizacja

Ul. Klimkowicza, dz. 695/5, osiedle nr 7.

Krótki opis zadania

Przedmiotem zadania jest opracowanie projektu budowlanego i wykonawczego przebudowy ulicy Klimkowicza (wymiana i budowa nawierzchni asfaltowej, krawężników, poszerzenie pasa, przebudowa zjazdu z DW993) wraz z niezbędną infrastrukturą (budowa sieci odwadniającej, przebudowa sieci oświetlenia).

Opis zadania

Przedmiotem zadania jest opracowanie projektu budowlanego i wykonawczego przebudowy ulicy Klimkowicza (wymiana i budowa nawierzchni asfaltowej, krawężników, poszerzenie pasa, przebudowa zjazdu z DW993) wraz z niezbędną infrastrukturą (budowa sieci odwadniającej, przebudowa sieci oświetlenia).

Załączniki