1 Remont ul. Konopnickiej – wykonanie nowej nawierzchni asfaltowej

Rodzaj: Ogólnomiejski

Koszt: 300 000 zł

Stan weryfikacji: Wybrany do głosowania

Zakres zadania obejmuje wykonanie wszelkich robót związanych z wykonaniem nowej nakładki asfaltowej na ul. Konopnickiej począwszy od miejsca zakończenia ostatniego remontu na wysokości budynku Konopnickiej 17 do skrzyżowania na ul. Konopnickiej z ul. Okrzei.

2 Budowa chodnika w ciągu ul. W. Pola na rowie odwadniającym przydrożnym

Rodzaj: Ogólnomiejski

Koszt: 300 000 zł

Stan weryfikacji: Wybrany do głosowania

W ramach zadania należy wykonać zarurowanie rowu otwartego przydrożnego z odprowadzeniem do istniejącej kanalizacji deszczowej, warstwy podbudowy, krawężniki i chodnik.

3 Budowa ścieżki rowerowej typu singletrack i zręcznościowej ścieżki rowerowej na Górze Cmentarnej

Rodzaj: Ogólnomiejski

Koszt: 299 200 zł

Stan weryfikacji: Wybrany do głosowania

Przedmiotem projektu jest budowa systemu zrównoważonych, rekreacyjnych ścieżek rowerowych typu singletrack.

4 Od A do Z - dostosowanie Miejskiej Biblioteki Publicznej w Gorlicach do potrzeb osób słabowidzących, niewidomych i starszych oraz z dysfunkcją słuchu

Rodzaj: Ogólnomiejski

Koszt: 114 607 zł

Stan weryfikacji: Wybrany do głosowania

Projekt zakłada wyposażenie Miejskiej Biblioteki Publicznej w Gorlicach w stanowisko przeznaczone dla osób niewidomych, słabowidzących oraz starszych, a także z dysfunkcją słuchu.

5 Zbuduj swojego robota i wygrajcie wspólnie turniej – klocki do budowania robotów dla przedszkoli, szkół podstawowych i Miejskiej Biblioteki Publicznej oraz turnieje robotów szkół podstawowych

Rodzaj: Ogólnomiejski

Koszt: 106 000 zł

Stan weryfikacji: Wybrany do głosowania

Projekt w bardzo dobry sposób łączy naukę z zabawą i rywalizacją – pozwala na rozwinięcie w naturalny sposób (nie powiązany wprost z nauką, która może odstraszać niektórych uczniów) umiejętności związanych z programowaniem oraz robotyką.

6 Poprawa infrastruktury sportowo – treningowej na stadionie im. Maksymiliana Kumorkiewicza przy ul. Sienkiewicza

Rodzaj: Ogólnomiejski

Koszt: 300 000 zł

Stan weryfikacji: Wybrany do głosowania

Mając na uwadze zwiększone zainteresowanie dzieci i młodzieży do uprawiania sportu i trenowania najbardziej popularnej dyscypliny jaką jest piłka nożna zauważamy potrzebę poprawy warunków treningowych dla najmłodszych adeptów tej dyscypliny oraz dla sportowców obecnie korzystających z obiektu stadionu.

7 Remont nawierzchni jezdni ul. Orzeszkowej

Rodzaj: Ogólnomiejski

Koszt: 300 000 zł

WYBRANY DO REALIZACJI

Remont i modernizacja nawierzchni asfaltowej na ul. Orzeszkowej o długości około 300 m.

8 Wzmocnienie infrastruktury rekreacyjno-sportowej miasta Gorlice poprzez zakup Rolby – maszyny do pielęgnacji lodu dla Gorlickiego Ośrodka Sportu i Rekreacji

Rodzaj: Ogólnomiejski

Koszt: 300 000 zł

Stan weryfikacji: Wybrany do głosowania

Projekt zakłada zakup Rolby – maszyny do pielęgnacji lodu.

9 Elektroniczny system pomiaru czasu na pływalni "Fala" w Gorlicach

Rodzaj: Ogólnomiejski

Koszt: 200 000 zł

Stan weryfikacji: Wybrany do głosowania

Zadanie ma na celu wzmocnienie i unowocześnienie infrastruktury sportowej Miasta Gorlice poprzez zakup mobilnego, elektronicznego systemu pomiaru czasu na basenie miejskim.

10 Rozbudowa placu zabaw w Parku Miejskim im. Wojciecha Biechońskiego w Gorlicach oraz montaż oświetlenia na kładce prowadzącej do parku

Rodzaj: Ogólnomiejski

Koszt: 300 000 zł

Stan weryfikacji: Wybrany do głosowania

Zadanie obejmuje: zakup, dostawę i montaż urządzenia rekreacyjnego, które znajdzie się na dotychczasowym placu zabaw w gorlickim parku miejskim, wykonanie iluminacji na kładce prowadzącej do parku na rzece Ropie.

11 Naftowa wizytówka Gorlic

Rodzaj: Ogólnomiejski

Koszt: 300 000 zł

Stan weryfikacji: Wybrany do głosowania

Wykonanie rewitalizacji opisanego terenu, polegającej na posadzeniu 2 kiwonów wraz z podświetleniem, otoczonych nasadzoną zielenią w barwach Miasta, z podkreśleniem walorów historycznych, związanych w szczególności z wydobyciem ropy naftowej i działalnością Ignacego Łukasiewicza.

12 Remont ul. Garbarskiej i Blich wraz z rozdziałem kanalizacji na deszczową, ogólnospławną i sanitarną, uzupełnienie chodników z kostki betonowej i wykonanie nawierzchni asfaltowej

Rodzaj: Ogólnomiejski

Koszt: 300 000 zł

Stan weryfikacji: Wybrany do głosowania

Od strony ul. Nadbrzeżnej odcinek ul. Garbarskiej i cała ul. Blich jest w złym stanie technicznym i wymaga pilnej naprawy. Obecnie najpilniejszą potrzebą jest opracowanie dokumentacji wymiany zużytych instalacji podziemnych i przyłączy, a następnie wykonania nowej nawierzchni ulicy.

1 Budowa urządzeń terenowo – rekreacyjnych z zagospodarowaniem terenu przy ul. Kopernika w Gorlicach – obok parkingu przy pl. Dworzysko – kontynuacja zadania

Rodzaj: Osiedlowy

Osiedle: Nr 1

Koszt: 50 000 zł

WYBRANY DO REALIZACJI

Wykonanie zadania polega na zagospodarowaniu terenu po byłym przedszkolu w zakresie fragmentu terenu rekreacyjnego przy ul. Kopernika obok parkingu przy Pl. Dworzysko, celem wykorzystania i uatrakcyjnienia ogólnodostępnego terenu dla mieszkańców i turystów, według sporządzonej dokumentacji projektowej.

2 Odnowienie historycznego otoczenia Kapliczki przy ul. Krętej w Gorlicach na działkach 1250/3 i 1247 – kontynuacja zadania

Rodzaj: Osiedlowy

Osiedle: Nr 1

Koszt: 49 591,52 zł

Stan weryfikacji: Wybrany do głosowania

istoryczne miejsce przyciąga mieszkańców i turystów, a pobliska starówka miasta oraz Muzeum powinny być jednym kompleksem, którym może poszczycić się miasto Gorlice. Stopniowa rekonstrukcja pozwoliła już bardzo wiele wykonać i do zakończenia całości pozostają uzupełnienia, wzmocnienia tablice informacyjne i stała gablota w muzeum pozwalająca zachęcić zwiedzających do spaceru przez ulicę zrewaloryzowaną Kretą.

3 Wykonanie modernizacji istniejącego placu zabaw położonego przy ulicy Nadbrzeżnej w Gorlicach

Rodzaj: Osiedlowy

Osiedle: Nr 1

Koszt: 50 000 zł

Stan weryfikacji: Wybrany do głosowania

Głównym celem zadania jest wykonanie modernizacji istniejących (wymiana na nowe) i montaż nowych urządzeń zabawowych na placu zabaw na ulicy Nadbrzeżnej 2.

4 Zagospodarowanie terenu łącznika od ul. Wróblewskiego do ul. 3 – go Maja w Gorlicach dla potrzeb seniorów i mieszkańców bloków przy ul. 3 – go Maja

Rodzaj: Osiedlowy

Osiedle: Nr 1

Koszt: 49 650 zł

Stan weryfikacji: Wybrany do głosowania

Wykonanie zadania polega na poszerzeniu pobocza drogi osiedlowej, pożarowej, celem zapewnienia miejsc postojowych „ukośnych” dla seniorów i mieszkańców ulicy 3 – go Maja 20, 20a, 20b oraz wydzielenie i zagospodarowanie stref aktywności dla seniorów i rodzin.

5 Wykonanie nowego chodnika między budynkami na osiedlu Magdalena

Rodzaj: Osiedlowy

Osiedle: Nr 2

Koszt: 50 000 zł

WYBRANY DO REALIZACJI

Głównym celem zadania jest wykonanie nowego chodnika (łącznika) między budynkami przy ul. Słonecznej 5 i 3 w miejscu tzw. skrótu.

6 Remont nawierzchni przy ul. Łukasiewicza 2

Rodzaj: Osiedlowy

Osiedle: Nr 3

Koszt: 48 000 zł

WYBRANY DO REALIZACJI

Remont nawierzchni – wykonanie kostki na podbudowie na szlaku drożnym przebiegającym po części działki oznaczonej numerem 1529/9 w Gorlicach położonej przy ul. Łukasiewicza 2 od wejścia za tunelem do śmietnika oraz od wejścia za tunelem do garaży oraz po działce 1525/2 na długości garaży do części zieleni.

7 Remonty nawierzchni dróg na terenie Osiedla Chopina

Rodzaj: Osiedlowy

Osiedle: Nr 4

Koszt: 50 000 zł

WYBRANY DO REALIZACJI

Remonty nawierzchni dróg na terenie Osiedla Chopina.

8 Budowa parkingu wraz z osłoną śmietnikową przy ul. Norwida

Rodzaj: Osiedlowy

Osiedle: Nr 5

Koszt: 50 000 zł

Stan weryfikacji: Wybrany do głosowania

Utwardzenie parkingu za blokami 2 i 4 przy ulicy Norwida i ułożenie go kostką ażurową oraz budowa osłony śmietnikowej dla kontenerów.

9 Remont ciągu pieszego pomiędzy budynkami Konopnickiej 13-15 i Tuwima 2

Rodzaj: Osiedlowy

Osiedle: Nr 5

Koszt: 50 000 zł

WYBRANY DO REALIZACJI

Zakres zadania obejmuje wykonanie remontu istniejącego chodnika zlokalizowanego pomiędzy budynkami Konopnickiej 13 – 15 i Tuwima 2 stanowiącego część ciągu pieszego prowadzącego do sklepu Delikatesy Centrum oraz ul. Bieckiej. Istniejący chodnik posiada nawierzchnię z płytek betonowych, które są już mocno wyeksploatowane, nie zapewniające możliwości bezpiecznego poruszania się pieszych.

10 Remont źródełka przy ul. Warneńczyka

Rodzaj: Osiedlowy

Osiedle: Nr 6

Koszt: 22 000 zł

Stan weryfikacji: Wybrany do głosowania

Należy przebudować wiatę z ujęciem wody pitnej.

11 Renowacja i rozbudowa boiska osiedlowego przy ul. Batorego

Rodzaj: Osiedlowy

Osiedle: Nr 6

Koszt: 50 000 zł

Stan weryfikacji: Wybrany do głosowania

Renowacja i przebudowa boiska do gry w siatkówkę na Osiedlu Batorego w boisko wielofunkcyjne.

12 Utwardzenie placu – parkingu przy ul. Pod Lodownią

Rodzaj: Osiedlowy

Osiedle: Nr 6

Koszt: 50 000 zł

WYBRANY DO REALIZACJI

Utwardzenie placu o powierzchni 400m2 obok bloku przy ul. Pod Lodownią 14

13 Wymiana nawierzchni chodnika przy ul. Mieszka I

Rodzaj: Osiedlowy

Osiedle: Nr 6

Koszt: 50 000 zł

Stan weryfikacji: Wybrany do głosowania

Celem inwestycji jest wymiana nawierzchni chodnika – starych, zniszczonych, nierównych i popękanych płyt betonowych na kostkę brukową.

14 Zagospodarowanie terenu przy ul. Dukielskiej dla celów rekreacyjno-kulturalnych

Rodzaj: Osiedlowy

Osiedle: Nr 7

Koszt: 50 000 zł

WYBRANY DO REALIZACJI

Wykonanie altany mieszczącej ok. 80 osób, zakup i montaż grilla wolnostojacego wraz z uporządkowaniem terenu.

15 Remont ul. Klimkowicza etap I - dokumentacja projektowa

Rodzaj: Osiedlowy

Osiedle: Nr 7

Koszt: 50 000 zł

Stan weryfikacji: Wybrany do głosowania

Zadanie zakłada wykonanie dokumentacji projektowej na przebudowę ul. Klimkowicza od wjazdu z ul. Dukielskiej.

16 Remont chodnika przed budynkiem Hallera 20 w Gorlicach

Rodzaj: Osiedlowy

Osiedle: Nr 8

Koszt: 50 000 zł

WYBRANY DO REALIZACJI

Głównym celem zadania jest remont chodnika przed budynkiem Hallera 20 w Gorlicach.

17 Budowa chodnika jednostronnego w ciągu ulicy Wincentego Pola

Rodzaj: Osiedlowy

Osiedle: Nr 9

Koszt: 50 000 zł

WYBRANY DO REALIZACJI

Wykonanie chodnika z kostki brukowej o szerokości 1,5 m po lewej stronie drogi (po stronie budynków mieszkalnych z nieparzystymi numerami). Początek chodnika od skrzyżowania z ul. robotniczą w stronę ulicy Chopina. Długość zależna od kosztów jego wykonania, od 160 do 200 metrów bieżących.

18 Remont ul. Leśnej na odcinku 62 mb od strony ul. Granicznej

Rodzaj: Osiedlowy

Osiedle: Nr 9

Koszt: 49 600 zł

Stan weryfikacji: Wybrany do głosowania

Ulica leśna – o szerokości 3 m wykonana została w latach 90 – tych. Po tym czasie dokonywano drobne remonty. Najczęściej było to łatanie dziur. Obecnie stan techniczny tej drogi jest bardzo zły. Po tych latach eksploatacji tej drogi pojawiły się liczne ubytki w nawierzchni, jak również pęknięcia, wybrzuszenia i dziury. Droga ta ma brak nośności. Brakuje również poboczy, dlatego też koniecznością jest położenie nakładki asfaltowej oraz wygrodzenie poboczy indywidualnych zjazdów.

19 Wykonanie nawierzchni chodnika przy ul. Jagodowej

Rodzaj: Osiedlowy

Osiedle: Nr 10

Koszt: 50 000 zł

WYBRANY DO REALIZACJI

Wykonanie nawierzchni chodnika przy ul. Jagodowej. Jest to jedna z wewnętrznych ulic na naszym osiedlu, często uczęszczana przez mieszkańców ze względu na jej usytuowanie.

20 Remont chodnika ul. Michny

Rodzaj: Osiedlowy

Osiedle: Nr 11

Koszt: 50 000 zł

Stan weryfikacji: Wybrany do głosowania

Rozebranie starego chodnika w ciągu ul. Michny (prawa strona idąc od ul. Stróżowskiej). Ułożenie nowego obrzeża oraz kostki brukowej.

21 Rozbudowa placu zabaw przy ulicy Letniej

Rodzaj: Osiedlowy

Osiedle: Nr 11

Koszt: 50 000 zł

WYBRANY DO REALIZACJI

Powiększenie palcu zabaw (przesunięcie ogrodzenia z bramką wejściową o dwa przęsła – ok. 2m).

22 Organizacja osiedlowego "Gniazda gromadzenia segregowanych odpadów komunalnych", poprawa warunków sanitarnych i estetyki osiedla

Rodzaj: Osiedlowy

Osiedle: Nr 12

Koszt: 50 000 zł

WYBRANY DO REALIZACJI

Plac przeznaczony do gromadzenia odpadów komunalnych, na którym utworzone jest typowe „Gniazdo gromadzenia segregowanych odpadów komunalnych” wyposażone w 6 pojemników o poj. na segregowane odpady (szkło, tworzywa sztuczne, makulaturę).

23 Budowa wiaty śmietnikowej przy ulicy Słowackiego

Rodzaj: Osiedlowy

Osiedle: Nr 12

Koszt: 50 000 zł

Stan weryfikacji: Wybrany do głosowania

Przygotowanie terenu pod montaż wiaty śmietnikowej polegające na rozbiórce istniejącej nawierzchni betonowej, części ogrodzenia, murku betonowego.

×