zadanie nr 10

10. Remont wewnętrznej drogi osiedlowej ul. Pod Lodownią


Lokalizacja

Ulica Pod Lodownią, numer działki 2931/22

Krótki opis zadania

Celem realizacji jest naprawa nawierzchni asfaltowej drogi wewnętrznej przy ul. Pod Lodownią.  

Opis zadania

Celem realizacji jest naprawa nawierzchni asfaltowej drogi wewnętrznej przy ul. Pod Lodownią.  
W ostatnich latach nastąpiła znaczna degradacja drogi poprzez spękania nawierzchni oraz powstanie znacznych budynków.
Zakres prac:  
- frezowanie istniejącej warstwy asfaltowej  
- regulacja studni (3 sztuki)
- niewymagana jest regulacja i utwardzenie poboczy (istniejący chodnik)