zadanie nr 28

28. Budowa placu zabaw z mini boiskiem przy ul. Słowackiego


Lokalizacja

Działka nr 2905/3, ul. Słowackiego, obręb Osiedla nr 12

Krótki opis zadania

Zadanie obejmuje budowę placu zabaw z mini boiskiem do gry w piłkę nożną oraz zagospodarowaniem terenu.
W ramach zadania zainstalowane zostałyby następujące urządzenia: sprężynowiec, karuzela, huśtawka, zjeżdżalnia, bramki oraz ławki, kosze na śmieci, stojak na rowery.

Opis zadania

Zadanie obejmuje budowę placu zabaw z mini boiskiem do gry w piłkę nożną oraz zagospodarowaniem terenu.
W ramach zadania zainstalowane zostałyby następujące urządzenia: Sprężynowiec, karuzela, huśtawka, zjeżdżalnia, bramki oraz ławki, kosze na śmieci, stojak na rowery.