zadanie nr 4

4. Skwer Miasta Światła


Lokalizacja

Osiedle nr 3 Kromera, działka stanowiąca własność Miasta Gorlice nr 1529/9 w Gorlicach, położona przy ul. Stawiska w Gorlicach, na obszarze od chodnika położonego przy granicy z pasem drogowym DW977 do zakończenia skarpy i wywłaszczenia terenu pasem szerokości ok. 20 m.

Krótki opis zadania

Wykonanie skweru nawiązującego do Miasta Światła, w tym:
- wykonanie nasadzeń zieleni z podkreśleniem walorów historycznych, związanych w szczególności z wydobyciem ropy naftowej i działalnością Ignacego Łukasiewicza, krzewów i roślin ozdobnych na matach antychwastowych o pow. Ok. 80 m2 – iglaki, drzewa, trawy ozdobne, krzewy, byliny, zgodnie z projektem zagospodarowania części działki,

Opis zadania

Wykonanie skweru nawiązującego do Miasta Światła, w tym:
- wykonanie nasadzeń zieleni z podkreśleniem walorów historycznych, związanych w szczególności z wydobyciem ropy naftowej i działalnością Ignacego Łukasiewicza, krzewów i roślin ozdobnych na matach antychwastowych o pow. Ok. 80 m2 – iglaki, drzewa, trawy ozdobne, krzewy, byliny, zgodnie z projektem zagospodarowania części działki,
- wykonanie pasa nasadzeń o długości ok. 30 m, - różne gatunki drzew i krzewów ozdobnych dla oddzielenia strefy mieszkalnej od ulicy, zgodnie z projektem zagospodarowania części działki,
- umieszczenie repliki lampy ulicznej zasilanej gazem lub innym rodzajem paliwa, pozwalającym na utrzymywanie stałego płomienia.