zadanie nr 6

6. Mini plac rowerowy dla dzieci (wniosek wspólny z Zarządem Osiedla Nr 11)


Widok na miasteczko ruchu drogowego.

Lokalizacja

Działka nr 790/12 – własność Gminy Miejskiej Gorlice, Osiedle nr 3 „Kromer” , Osiedle nr 11 „Łysogórskie”.

Krótki opis zadania

Zagospodarowanie terenu dla funkcji rekreacji codziennej z mini placem rowerowym dla dzieci.

Opis zadania

Zagospodarowanie terenu dla funkcji rekreacji codziennej z mini placem rowerowym dla dzieci:
1. Przygotowanie zadania:
- opracowanie dokumentacji projektowej
2. Roboty:
- budowa nawierzchni
3. Organizacja ruchu:
- oznakowanie pionowe
- oznakowanie poziome
4. Zieleń:
- uporządkowanie i zieleń
5. Mała architektura:
- ustawienie koszy z zadaszeniem na śmieci
- ustawienie ławek i stojaków na rowery

Załączniki