zadanie nr 21

21. Wykonanie nawierzchni jezdni ulicy Skrzyńskich – boczna


Ulica Skrzyńskich po remoncie.

Lokalizacja

ul. Skrzyńskich – boczna

Krótki opis zadania

Wykonanie nawierzchni jezdni na ulicy Skrzyńskich-boczna od wjazdu z ulicy Skrzyńskich do ulicy Jagodowej. Położenie nowej  nawierzchni zapewni bezpieczne przemieszczanie korzystających.

Opis zadania

Wykonanie nawierzchni jezdni na ulicy Skrzyńskich – boczna od wjazdu z ulicy Skrzyńskich do ulicy Jagodowej (do wyczerpania środków). Jest to jedna z wewnętrznych ulic na naszym osiedlu prowadząca bezpośrednio do kościoła. Ulica ta jest często wykorzystywana przez osoby uprawiające aktywny tryb życia oraz dzieci. Podczas budowy sieci wodociągowej została w znacznym stopniu uszkodzona. Dlatego też położenie nowej  nawierzchni zapewni bezpieczne przemieszczanie korzystających.

Załączniki