zadanie nr 5

5. Remont nawierzchni ulicy Kopernika w kierunku garaży MPGK


Lokalizacja

ul. Kopernika (wzdłuż bloków 9 i 11), Osiedle nr 2 "Magdalena”, działka nr 1165/15

Krótki opis zadania

Remont nawierzchni ulicy polegający na uzupełnieniu ubytków, wykonaniu nakładki asfaltowej (8-9 cm) wraz z regulacją studzienek deszczowych, wykonanie zjazdów do garaży oraz wymianą krawężnika od strony chodnika, ewentualnie wykonaniem krawężnika lub nawierzchni parkingu od strony boiska. Łączna długość remontowanej ulicy ok. 100 mb/400 m2.

Opis zadania

Remont nawierzchni ulicy polegający na uzupełnieniu ubytków, wykonaniu nakładki asfaltowej (8-9 cm) wraz z regulacją studzienek deszczowych, wykonanie zjazdów do garaży oraz wymianą krawężnika od strony chodnika, ewentualnie wykonaniem krawężnika lub nawierzchni parkingu od strony boiska. Łączna długość remontowanej ulicy ok. 100 mb/400 m2.

Załączniki