zadanie nr 22

22. Organizacja osiedlowego "Gniazda gromadzenia segregowanych odpadów komunalnych", poprawa warunków sanitarnych i estetyki osiedla


Zdjęcie do projektu Organizacja osiedlowego "Gniazda gromadzenia segregowanych odpadów komunalnych", poprawa warunków sanitarnych i estetyki osiedla

Lokalizacja

utwardzony plac o wym. 7 x 7,5m obok budynków mieszkalnych nr. 3, 5 i 7 przy ul. Krasińskiego, zlokalizowany na działce nr 2909/26

Krótki opis zadania

Plac przeznaczony do gromadzenia odpadów komunalnych, na którym utworzone jest typowe „Gniazdo gromadzenia segregowanych odpadów komunalnych” wyposażone w 6 pojemników o poj. na segregowane odpady (szkło, tworzywa sztuczne, makulaturę).

Opis zadania

Plac przeznaczony do gromadzenia odpadów komunalnych, na którym utworzone jest typowe „Gniazdo gromadzenia segregowanych odpadów komunalnych” wyposażone w 6 pojemników o poj. na segregowane odpady (szkło, tworzywa sztuczne, makulaturę). Pojemniki od miejsc postojowych samochodów, odgrodzone są metalową barierką. Obok pojemników na odpady jw. Ustawiony jest kontener o poj. na segregowane pozostałe odpady komunalne. Stan techniczny kontenera jest bardzo zły, pomimo już wielokrotnych doraźnych remontów, ewidentnie powinien być już dawno złomowany.

Załączniki