zadanie nr 16

16. Remont chodnika przed budynkiem Hallera 6 w Gorlicach


Lokalizacja

Osiedle Korczak, chodnik przed budynkiem Hallera 6, działka nr 2911/7.

Krótki opis zadania

Głównym celem zadania jest remont chodnika przed budynkiem Hallera 6 w Gorlicach.
W ramach realizacji zadania zostaną wykonane prace:
- demontaż starych płytek betonowych - około 250 m2
- ułożenie kostki brukowej – około 190 m2
- remont schodów terenowych 10 stopniowych wraz ze zjazdem na wózki.

Opis zadania

Głównym celem zadania jest remont chodnika przed budynkiem Hallera 6 w Gorlicach.
W ramach realizacji zadania zostaną wykonane prace:
- demontaż starych płytek betonowych - około 250 m2
- ułożenie kostki brukowej – około 190 m2
- remont schodów terenowych 10 stopniowych wraz ze zjazdem na wózki.
Uzasadnienie realizacji zadania:
- poprawa bezpieczeństwa mieszkańców korzystających z chodnika
- podniesienie walorów estetycznych otoczenia budynku.

Załączniki