zadanie nr 12

12. Utwardzenie placu – parkingu przy ul. Pod Lodownią


Lokalizacja

Osiedle Nr 6 Zawodzie, plac przy ul. Pod Lodownią 14 działki nr 2931/4

Krótki opis zadania

Utwardzenie placu o powierzchni 400m2 obok bloku przy ul. Pod Lodownią 14

Opis zadania

Utwardzenie placu o powierzchni 400m2 obok bloku przy ul. Pod Lodownią 14. Zakres prac: zdemontowanie płyt betonowych, warstwa podbudowy – dolna, wykonanie korytowania, utwardzenie gruntu nawierzchnią z tłucznia. Celem wykonania tych prac jest zarówno poprawa estetyczna placu jak również bezpieczeństwa osób korzystających z niego. Na chwilę obecna plac jest pozapadany, zniszczony. Na tym terenie często dochodzi do skręceń kończyn, czy potłuczeń. Wykonanie nowej nawierzchni poprawi jakośc życia osób korzystających z niego.

Załączniki