zadanie nr 9

9. Wykonanie drogi dojazdowej do kontenerów na terenie Osiedla Chopina


Lokalizacja

Wykonanie nawierzchni drogi dojazdowej do kontenera osiedlowego kostką brukową na istniejącej podbudowie na części działki o nr ewidencyjnym 2917/7. Działki są własnością Spółdzielni Mieszkaniowej Mariampol.

Krótki opis zadania

Wykonanie nawierzchni drogi dojazdowej do kontenera osiedlowego kostką brukową na istniejącej podbudowie na części działki o nr ewidencyjnym 2917/7.

Opis zadania

Wykonanie nawierzchni drogi dojazdowej do kontenera osiedlowego kostką brukową na istniejącej podbudowie na części działki o nr ewidencyjnym 2917/7. Działki są własnością Spółdzielni Mieszkaniowej Mariampol.
W w/w terenie znajduje się dojazd z drogi osiedlowej oraz dojście chodnikiem, który prowadzi do kontenera osiedlowego, który od dłuższego czasu znajduje się w bardzo złym stanie technicznym. Na chwilę obecną jest on niebezpieczny dla mieszkańców oraz trudny do użytku po ulewnych deszczach. Wykonanie zatem utwardzenia tego dojazdu pozwoli na umożliwienie bezpiecznego dojazdu i dojścia do kontenera przez mieszkańców bloków.

Załączniki