zadanie nr 7

7. Remonty nawierzchni dróg na terenie Osiedla Chopina


Opis zadania

1. Wykonanie nawierzchni drogi dojazdowej do kontenera osiedlowego kostką brukową na istniejącej podbudowie na częściach działek o nr ewid. 2929/1 oraz 2929/2. Działki sa własnością Spółdzielni Mieszkaniowej Mariampol. Dizłaki zlokalizowane są przy ul. Chopina w obrębie bloku 9.
2. Remont nawierzchni jezdni na odcinku drogi prowadzącej od ul. Chopina do wyremontowanych dróg osiedlowych przy ul. Chopina 5 i 7 zlokalizowany na działce 2929/3. Działka jest własnością Spółdzielni Mieszkaniowej Mariampol.
3. W przypadku pozostania środków remont nawierzchni dojazdu do kontenera osiedlowego "przy kotłowni" od strony bloku przy ul. Chopina 15.

Opis lokalizacji

Osiedle Chopina

Załączniki