zadanie nr 7

7. Remonty nawierzchni dróg na terenie Osiedla Chopina


Zdjęcie do projektu Remonty nawierzchni dróg na terenie Osiedla Chopina

Lokalizacja

Osiedle Chopina

Krótki opis zadania

Remonty nawierzchni dróg na terenie Osiedla Chopina.

Opis zadania

1. Wykonanie nawierzchni drogi dojazdowej do kontenera osiedlowego kostką brukową na istniejącej podbudowie na częściach działek o nr ewid. 2929/1 oraz 2929/2. Działki sa własnością Spółdzielni Mieszkaniowej Mariampol. Dizłaki zlokalizowane są przy ul. Chopina w obrębie bloku 9.
2. Remont nawierzchni jezdni na odcinku drogi prowadzącej od ul. Chopina do wyremontowanych dróg osiedlowych przy ul. Chopina 5 i 7 zlokalizowany na działce 2929/3. Działka jest własnością Spółdzielni Mieszkaniowej Mariampol.
3. W przypadku pozostania środków remont nawierzchni dojazdu do kontenera osiedlowego "przy kotłowni" od strony bloku przy ul. Chopina 15.

Załączniki