zadanie nr 13

13. Przebudowa placu zabaw przy Filii GCK w Sokole


Lokalizacja

Sokół, ul. Dukielska 73, działka nr 237

Krótki opis zadania

Proponowaną inwestycją jest przebudowa placu zabaw przy Filii GCK w dzielnicy Sokół.

Opis zadania

Proponowaną inwestycją jest przebudowa placu zabaw przy Filii GCK w dzielnicy Sokół. Prace jakie trzeba wykonać polegać będą na:
- wykarczowaniu zagajników
- niwelacji terenu (roboty ziemne z użyciem koparek, dosypanie ziemi)
- zagęszczeniu nasypów
- umocnieniu skarp
- ogrodzenie terenu, przestawienie istniejącego ogrodzenia
- zasianie trawy
Zagospodarowanie w taki sposób tego terenu przyczyni się do zwiększenia atrakacyjności tego miejsca a także poprawi estetykę otoczenia.