1 Budowa toru rowerowego typu "pumptrack"

Rodzaj: Ogólnomiejski

Koszt: 250 000 zł

Stan weryfikacji: Wybrany do głosowania

Proponuje się wykonanie toru rowerowego typu pumptrack o długości około 100-150m. Dzięki takiemu obiektowi miasto Gorlice zyska kolejną atrakcję oraz spójną zabudowę rekreacyjna pomiędzy terenami basenu otwartego oraz lodowiska. Na samym torze zarówno rowerzyści jak również osoby jeżdżące na deskorolkach bądź rolkach będą mogły W bezpieczny sposób szkolić technikę jazdy. Będzie to propozycja dla osób które lubią aktywnie spędzać czas na świeżym powietrzu, nie tylko dla osób uprawiających sporty ekstremalne ale również dla osób chcących doszkolić swoje techniki jazdy.

2 Rozbudowa terenu rekreacyjno – wypoczynkowego przy ul. Dukielskiej

Rodzaj: Ogólnomiejski

Koszt: 300 000 zł

Stan weryfikacji: Wybrany do głosowania

Kontynuacja rozbudowy zgodna z dokumentacją projektową terenu rekreacyjno-wypoczynkowego, w tym wykonanie: - drogi dojazdowej - parkingu - odwodnienia terenu - budowa altany z grillem

3 Wzmocnienie infrastruktury kultury miasta Gorlice poprzez zakup mobilnej sceny estradowej wraz z nagłośnieniem i oświetleniem oraz modernizację aparatury nagłaśniającej Gorlickiego Centrum Kultury

Rodzaj: Ogólnomiejski

Koszt: 300 000 zł

WYBRANY DO REALIZACJI

Projekt zakłada zakup mobilnej sceny estradowej wraz z nagłośnieniem i oświetleniem oraz modernizację podstawowej aparatury nagłaśniającej Gorlickiego Centrum Kultury. Celem projektu jest wzmocnienie infrastruktury kultury, ułatwienie organizacji lokalnych imprez oraz poszerzenie oferty kulturalnej w mieście Gorlice.

4 Przebudowa ogrodzenia zewnętrznego Stadionu im. Maksymiliana Kumorkiewicza w Gorlicach

Rodzaj: Ogólnomiejski

Koszt: 300 000 zł

Stan weryfikacji: Wybrany do głosowania

Przebudowa ogrodzenia zewnętrznego Stadionu (ok 350 mb) na odcinku - począwszy od kładki prowadzącej do Parku Miejskiego będącej przedłużeniem ścieżki rowerowej do bramy wejściowej na stadion od strony ul. Sienkiewicza. Ogrodzenie zewnętrzne wykonane będzie ze stalowych paneli prostych wzmocnionych wykonanych z prętów stalowych.

5 Modernizacja boiska sportowego na Osiedlu Młodych

Rodzaj: Ogólnomiejski

Koszt: 300 000 zł

Stan weryfikacji: Wybrany do głosowania

Zgłaszany projekt ma na celu modernizację i rozbudowę infrastruktury sportowo-rekreacyjnej miasta Gorlic służącej wszystkim mieszkańcom. Zadanie to planowane jest do realizacji na Osiedlu Młodych. Ze względu na walory edukacyjno-sportowe zadania służyć będzie ono wszystkim mieszkańcom Gorlic. Planowana modernizacja polegać będzie na zastąpieniu nawierzchni trawiastej sztuczną murawą. Powierzchnia netto boiska wynosi 20x40 m. Wymiana nawierzchni umożliwi bezpieczne i komfortowe użytkowanie obiektu sportowego.

6 Budowa ścieżki rowerowej na Osiedlu Korczak

Rodzaj: Ogólnomiejski

Koszt: 190 000 zł

Stan weryfikacji: Wybrany do głosowania

Przedmiotem zadania jest budowa ścieżki - drogi rowerowej pełniącej funkcje małego miasteczka ruchu drogowego, która ma na celu wprowadzić dzieci oraz młodzież w podstawy bezpiecznego zachowywania się w ruchu drogowym. Ze względu na niekorzystne ukształtowanie terenu na osiedlu, planowane ścieżki rowerowe stanowić będą również miejsce, gdzie bezpiecznie i wygodnie mieszkańcy w każdym wieku będą mogli skorzystać z jazdy na rowerze. Ścieżka rowerowa zlokalizowana byłaby pomiędzy budynkami nr 20,18 i 16 przy ul. Hallera.

7 Wykonanie nowej nawierzchni na ulicy Orzeszkowej

Rodzaj: Ogólnomiejski

Koszt: 300 000 zł

Stan weryfikacji: Wybrany do głosowania

Wykonanie nowej nawierzchni asfaltowej na ul. Orzeszkowej. Zakres prac: zerwanie starej nawierzchni, wykonanie nowych studzienek, przygotowanie podłoża, położenie nawierzchni asfaltowej, zamontowanie progów zwalniających. Droga jest zniszczona wymaga naprawy ponieważ dużo jest dziur oraz wystających studzienek kanalizacyjnych.

8 Odnowienie historycznego otoczenia kapliczki przy ul. Krętej

Rodzaj: Osiedlowy

Osiedle: Nr 1

Koszt: 50 000 zł

WYBRANY DO REALIZACJI

Odnowienie historycznego otoczenia kapliczki przy ul. Krętej poprzez wzmocnienie istniejących murów oporowych, impregnację fragmentów skały z piaskowca, usunięcie warstwy nadmiaru ziemi i zbędnych krzewów oraz drzew obok kapliczki, a także wykonanie i umieszczenie tablicy informacyjnej na murze kamiennym oraz renowacja oryginalnego obrazu Kapliczki.

9 Przebudowa nawierzchni podjazdu na działkach 1241/7, 1241/10, 1241/11 przy ulicy Cichej w Gorlicach

Rodzaj: Osiedlowy

Osiedle: Nr 1

Koszt: 50 000 zł

Stan weryfikacji: Wybrany do głosowania

Poprzez remont nawierzchni przy ulicy Cichej znacznie poprawi się wizerunek starówki w Gorlicach. Ulica Cicha jest drogą dojazdową do centrum miasta i rynku, a podjazd ułatwi dojazd do posesji prywatnych oraz budynku użyteczności publicznej, w tym parkingu.

10 Remont nawierzchni ulicy Kopernika tzw. Al. Lipowej

Rodzaj: Osiedlowy

Osiedle: Nr 2

Koszt: 50 000 zł

WYBRANY DO REALIZACJI

Remont nawierzchni ulicy Kopernika (tzw. Al. Lipowa) polegający na wykonaniu uzupełnienia ubytków, wykonaniu warstwy wyrównawczej i nakładki asfaltowej (łączna grubość ok. 8 cm) oraz regulacji krat ulicznych na odcinku 115 mb od ulicy Kopernika (bloki nr 2 i 3) w kierunku bloku nr 8.

11 Zagospodarowanie i rewitalizacja części działki nr 1529/1 w Gorlicach przy ul. Łukasiewicza 2 poprzez wyodrębnienie stref: odpoczynku dla dorosłych, części do zabaw dla dzieci z piaskownicą oraz wyodrębnionego placu pod potrzeby altany śmietnikowej

Rodzaj: Osiedlowy

Osiedle: Nr 3

Koszt: 50 000 zł

WYBRANY DO REALIZACJI

Zagospodarowanie i rewitalizacja części działki oznaczonej numerem 1529/1 w Gorlicach przy ul Lukasiewicza 2 poprzez wyodrębnienie stref: odpoczynku dla dorosłych, części do zabaw dla dzieci z piaskownica oraz wyodrębnionego placu zagospodarowanego pod potrzeby altany śmietnikowej.

12 Remont nawierzchni drogi ul. Chopina boczna - kontynuacja

Rodzaj: Osiedlowy

Osiedle: Nr 4

Koszt: 50 000 zł

WYBRANY DO REALIZACJI

W roku 2016 wykonano remont części tej drogi na odcinku od bloku 15 do 21, a proponowane zadanie pozwoliło by na zakończenie całości tj. odcinek od drogi głównej ul. Chopina do miejsca zakończenia zeszłorocznej inwestycji. Na chwilę obecną niewyremontowany odcinek jest niebezpieczny dla poruszających się nim. Warto podkreślić, że jest to jedyna ulica dojazdowa do 4 bloków oraz działek rekreacyjnych.

13 Budowa parkingu przy ul. Potockiego 11

Rodzaj: Osiedlowy

Osiedle: Nr 5

Koszt: 50 000 zł

WYBRANY DO REALIZACJI

Zadanie obejmuje budowę parkingu o nawierzchni z kostki brukowej przy ulicy Potockiego w rejonie budynku numer 11. W ramach zadania powstanie 12 miejsc postojowych, w tym 1 dla osób niepełnosprawnych. Zakres prac przewiduje również przełożenie chodnika w rejonie planowanej inwestycji.

14 Budowa i renowacja infrastruktury sportowo rekreacyjnej w przestrzeni Osiedla nr 6 Zawodzie - wykonanie siłowni zewnętrznej i renowacja boiska do siatkówki

Rodzaj: Osiedlowy

Osiedle: Nr 6

Koszt: 50 000 zł

Stan weryfikacji: Wybrany do głosowania

Budowa i renowacja infrastruktury sportowo-rekreacyjnej poprzez wykonanie siłowni zewnętrznej i renowację boiska do siatkówki

15 Wykonanie wiaty śmietnikowej przy ulicy Kościuszki

Rodzaj: Osiedlowy

Osiedle: Nr 6

Koszt: 35 000 zł

Stan weryfikacji: Wybrany do głosowania

Wykonanie wiaty śmietnikowej przy ulicy Kościuszki.

16 Wykonanie nawierzchni placu zabaw przy ulicy Orzeszkowej

Rodzaj: Osiedlowy

Osiedle: Nr 6

Koszt: 50 000 zł

Stan weryfikacji: Wybrany do głosowania

Wykonanie i modernizacja nawierzchni z płyt gumowych na placu zabaw pod urządzeniami do zabawy wraz z obrzeżami.

17 Utwardzenie placu parkingu przy ulicy Pod Lodownią

Rodzaj: Osiedlowy

Osiedle: Nr 6

Koszt: 40 000 zł

WYBRANY DO REALIZACJI

Utwardzenie placu obok bloku przy ul. Pod Lodownią 14, o powierzchni 400 m2. Zakres prac: zdemontowanie płyt betonowych, warstwa podbudowy - dolna, wykonać korytowanie, utwardzić grunt nawierzchnią z tłucznia.

18 Wymiana nawierzchni części ulicy Rybickiego w Gorlicach

Rodzaj: Osiedlowy

Osiedle: Nr 6

Koszt: 50 000 zł

Stan weryfikacji: Wybrany do głosowania

Technologie realizacji zadania: - wykonanie warstwy wyrównawczej, - wykonanie nakładki asfaltowej, - regulacja włazów i studzienek

19 Renowacja źródełka przy ul. W. Warneńczyka

Rodzaj: Osiedlowy

Osiedle: Nr 6

Koszt: 20 000 zł

Stan weryfikacji: Wybrany do głosowania

Renowacja drewnianej wiaty i ławek, wykonanie projektu odnowy wiaty źródełka, wymiana podestu, nasadzenie krzewów kwiatowych oraz remont studni retencyjnej.

20 Budowa drogi Dukielskiej bocznej – drugi etap

Rodzaj: Osiedlowy

Osiedle: Nr 7

Koszt: 50 000 zł

WYBRANY DO REALIZACJI

Dokończenie remontu ul. Dukielskiej bocznej polegające na wyłożeniu drogi płytami ażurowymi (pasy jezdne), natomiast środkiem ułożenie kostki tak jak to zostało wykonane w roku bieżącym.

21 Wykonanie placu zabaw na Osiedlu Korczak

Rodzaj: Osiedlowy

Osiedle: Nr 8

Koszt: 50 000 zł

WYBRANY DO REALIZACJI

Głównym celem zadania jest wykonanie nowego placu zabaw dla dzieci zlokalizowanego pomiędzy budynkami Hallera 26-22 w miejscu istniejącego placu zabaw na Osiedlu Korczak w Gorlicach. W ramach realizacji tego zadania będzie przygotowanie placu wraz z wykonaniem ogrodzenia (plac o wymiarach 20m x 15m) oraz montaż urządzeń zabawowych firmy Dr Spil.

22 Remont nawierzchni ulicy Zagórzańskiej i Granicznej w Gorlicach

Rodzaj: Osiedlowy

Osiedle: Nr 9

Koszt: 50 000 zł

WYBRANY DO REALIZACJI

Remont nawierzchni ulicy Zagórzańskiej na odcinku 80 mb oraz remont ulicy Granicznej na odcinku 100 mb.

23 Wykonanie oświetlenia ulicznego ulicy Wincentego Pola – bocznej (od Hurtowni SARA)

Rodzaj: Osiedlowy

Osiedle: Nr 9

Koszt: 50 000 zł

Stan weryfikacji: Wybrany do głosowania

Wykonanie oświetlenia ulicznego napowietrznego ulicy W. Pola bocznej, w części od Hurtowni Sara po istniejących słupach energetycznych do działki 400/10 włącznie - wykonanie obejmuje montaż lamp ulicznych oraz ich podłączenie linią napowietrzną do sieci oświetlenia miejskiego.

24 Plac zabaw z miejscem rekreacyjno-sportowym przy ulicy Azaliowej

Rodzaj: Osiedlowy

Osiedle: Nr 10

Koszt: 50 000 zł

WYBRANY DO REALIZACJI

Budowa Placu Zabaw z miejscem rekreacyjno- sportowym (min. altana, grill, boiska, huśtawki, urządzenia fitness)

25 Wymiana chodnika na ulicy gen. Kazimierza Pułaskiego

Rodzaj: Osiedlowy

Osiedle: Nr 11

Koszt po weryfikacji: 14 000 zł

WYBRANY DO REALIZACJI

Dokończenie wymiany chodnika rozpoczętej w latach ubiegłych w górnej części ulicy.

26 Dokończenie remontu drogi ul. Stróżowskiej bocznej IV

Rodzaj: Osiedlowy

Osiedle: Nr 11

Koszt: 35 100 zł

WYBRANY DO REALIZACJI

Utwardzenie oraz położenie nakładki asfaltowej w ciągu drogi miejskiej ul. Stróżowska boczna IV. W 2012 ze środków powodziowych wykonano część nawierzchni asfaltowej w ciągu drogi miejskiej ul. Stróżowska boczna IV. Nawierzchnie położono począwszy od końca drogi, dlatego też do połączenia jej z ulicą Stróżowską brakuje odcinka o długości 130 m. Po 4 latach od wykonania nakładki asfalt od strony ulicy Stróżowskiej zaczyna pękć i porastać trawą w części drogi, która nie została utwardzona.

27 Zwiększenie bezpieczeństwa w ruchu drogowym wraz z budową miejsc parkingowych przy ulicy Słowackiego

Rodzaj: Osiedlowy

Osiedle: Nr 12

Koszt: 50 000 zł

Stan weryfikacji: Wybrany do głosowania

Powstanie parkingu przy ulicy Słowackiego na odcinku od zakrętu przy ulicy Juliusza Słowackiego za zjazdem z ulicy Bieckiej do zatoczki parkingowej w okolicy ronda wyeliminuje zatrzymywanie się pojazdów na jezdni przy niebezpiecznym zakręcie.

28 Budowa placu zabaw z mini boiskiem przy ul. Słowackiego

Rodzaj: Osiedlowy

Osiedle: Nr 12

Koszt: 50 000 zł

WYBRANY DO REALIZACJI

Zadanie obejmuje budowę placu zabaw z mini boiskiem do gry w piłkę nożną oraz zagospodarowaniem terenu. W ramach zadania zainstalowane zostałyby następujące urządzenia: sprężynowiec, karuzela, huśtawka, zjeżdżalnia, bramki oraz ławki, kosze na śmieci, stojak na rowery.

×