zadanie nr 16

16. Remont chodnika przed budynkiem Hallera 20 w Gorlicach


Zdjęcie do projektu Remont chodnika przed budynkiem Hallera 20 w Gorlicach

Lokalizacja

chodnik przed budynkiem Hallera 20, działka 2910/17

Krótki opis zadania

Głównym celem zadania jest remont chodnika przed budynkiem Hallera 20 w Gorlicach.

Opis zadania

Głównym celem zadania jest remont chodnika przed budynkiem Hallera 20 w Gorlicach. W ramach realizacji zadania zostaną wykonane następujące prace: demontaż starych płytek betonowych, demontaż ścieków betonowych, roboty ziemne, montaż ścieków betonowych, ułożenie kostki brukowej, plantowanie terenu i zasianie trawy w strefie prowadzonych prac. Dzięki prowadzonym pracom nastąpi poprawa bezpieczeństwa mieszkańców korzystających z chodnika, a także podniesienie walorów estetycznych otoczenia budynku.

Załączniki