zadanie nr 5

5. Rozbiórka pomieszczenia gospodarczego, budowa wiaty śmietnikowej i wykonanie nawierzchni z kostki betonowej w podwórzu przy nieruchomości zlokalizowanej przy ul. 3 Maja 26


Lokalizacja

Nieruchomość położona jest przy ul. 3-go Maja 26, na działkach o nr 1447/4, 1447/5, 1447/7 oraz 1447/10. Osiedle nr 1 Starówka.

Krótki opis zadania

Zadanie zakłada:
- rozbiórkę pomieszczenia gospodarczego,
- budowę i wyposażenie wiaty śmietnikowej,
- wykonanie nawierzchni z kostki betonowej wraz z podbudową na pow. ok. 120m2.

Opis zadania

Zadanie zakłada:
- rozbiórkę pomieszczenia gospodarczego,
- budowę i wyposażenie wiaty śmietnikowej,
- wykonanie nawierzchni z kostki betonowej wraz z podbudową na pow. ok. 120m2.