zadanie nr 11

11. Utwardzenie placu – parkingu przy ul. Pod Lodownią


Zdjęcie do projektu Utwardzenie placu – parkingu przy ul. Pod Lodownią

Lokalizacja

Osiedle Pod Lodownią, plac przy ul. Pod Lodownią 14 działka nr 2931/20.

Krótki opis zadania

Utwardzenie placu obok bloku przy ul. Pod Lodownią 14, o powierzchni 400 m2. Zakres prac: zdemontowanie płyt betonowych, warstwa podbudowy – dolna, wykonać korytowanie, utwardzić grunt nawierzchnią z tłucznia.

Opis zadania

Utwardzenie placu obok bloku przy ul. Pod Lodownią 14, o powierzchni 400 m2. Zakres prac: zdemontowanie płyt betonowych, warstwa podbudowy – dolna, wykonać korytowanie, utwardzić grunt nawierzchnią z tłucznia. Celem wykonania tych prac jest poprawa zarówno estetyczna placu jak również bezpieczeństwa osób korzystających z niego. Na chwilę obecną plac jest pozapadany, zniszczony. Na tym terenie często dochodzi do skręceń kończyn czy potłuczeń. Wykonanie nowej nawierzchni poprawi jakość życia osób korzystających z niego.

Załączniki