zadanie nr 4

4. Zagospodarowanie terenu łącznika od ul. Wróblewskiego do ul. 3 – go Maja w Gorlicach dla potrzeb seniorów i mieszkańców bloków przy ul. 3 – go Maja


Lokalizacja

Droga osiedlowa oraz teren zieleni na działce nr 1455/7 od ulicy Wróblewskiego do ulicy 3 – go Maja na Osiedlu Nr 1 „Starówka” w Gorlicach

Krótki opis zadania

Wykonanie zadania polega na poszerzeniu pobocza drogi osiedlowej, pożarowej, celem zapewnienia miejsc postojowych „ukośnych” dla seniorów i mieszkańców ulicy 3 – go Maja 20, 20a, 20b oraz wydzielenie i zagospodarowanie stref aktywności dla seniorów i rodzin.

Opis zadania

Wykonanie zadania polega na poszerzeniu pobocza drogi osiedlowej, pożarowej, celem zapewnienia miejsc postojowych „ukośnych” dla seniorów i mieszkańców ulicy 3 – go Maja 20, 20a, 20b oraz wydzielenie i zagospodarowanie stref aktywności dla seniorów i rodzin – siłownia zewnętrzna i urządzenia zabawowe oraz strefy uporządkowanej strefy zieleni poprzez wycięcie 3 drzew częściowo obumarłych i zdziczałych krzewów oraz jednoczesnego zasadzenia drzew nisko rosnących i niskich krzewów, a także oświetlenia kablowego typu parkowego. Zadanie jest niezbędne w związku z uruchomieniem Klubu Seniora w budynku przy ul. 3 – go Maja w lokalu po aptece.