zadanie nr 6

6. Poprawa infrastruktury sportowo – treningowej na stadionie im. Maksymiliana Kumorkiewicza przy ul. Sienkiewicza


Lokalizacja

Stadion zlokalizowany jest przy kompleksie budynków i infrastruktury sportowej OSiR w Gorlicach przy ul. Sienkiewicza na Osiedlu Nr 6 „Zawodzie” ,Działki ewid. O nr 1777/1 – Miasto Gorlice.

Krótki opis zadania

Mając na uwadze zwiększone zainteresowanie dzieci i młodzieży do uprawiania sportu i trenowania najbardziej popularnej dyscypliny jaką jest piłka nożna zauważamy potrzebę poprawy warunków treningowych dla najmłodszych adeptów tej dyscypliny oraz dla sportowców obecnie korzystających z obiektu stadionu.

Opis zadania

Mając na uwadze zwiększone zainteresowanie dzieci i młodzieży do uprawiania sportu i trenowania najbardziej popularnej dyscypliny jaką jest piłka nożna zauważamy potrzebę poprawy warunków treningowych dla najmłodszych adeptów tej dyscypliny oraz dla sportowców obecnie korzystających z obiektu stadionu. Wobec powyższego jednym  z wniosków wpisujących się w poprawę infrastruktury stadionu jest zakup i wymiana bramek sportowych spełniających wymogi bezpieczeństwa na boisku głównym jak i treningowym oraz doposażenie bramek treningowych dla trenujących grup na gorlickim stadionie. Wraz z pojawieniem się nowego inwestora w Gorlickim Klubie Sportowym planuje się, aby klub wszedł na wyższy poziom rozgrywkowy a co za tym idzie koniecznym jest dostosowanie obiektu do ligowych wymogów, a przede wszystkim wymogów bezpieczeństwa. Wnioskujemy również o modernizację trybuny dla kibiców gości jaki wykonanie monitoringu na obiekcie. Kolejnym elementem poprawy infrastruktury jest montaż nawodnienia głównej płyty boiska, które jest kluczowe dla utrzymania dobrego stanu murawy.