zadanie nr 6

6. Poprawa infrastruktury sportowo – treningowej na stadionie im. Maksymiliana Kumorkiewicza przy ul. Sienkiewicza


Opis zadania

Mając na uwadze zwiększone zainteresowanie dzieci i młodzieży do uprawiania sportu i trenowania najbardziej popularnej dyscypliny jaką jest piłka nożna zauważamy potrzebę poprawy warunków treningowych dla najmłodszych adeptów tej dyscypliny oraz dla sportowców obecnie korzystających z obiektu stadionu. Wobec powyższego jednym z wniosków wpisujących się w poprawę infrastruktury stadionu jest zakup i wymiana bramek sportowych spełniających wymogi bezpieczeństwa na boisku głównym jak i treningowym oraz doposażenie bramek treningowych dla trenujących grup na gorlickim stadionie. Wraz z pojawieniem się nowego inwestora w Gorlickim Klubie Sportowym planuje się, aby klub wszedł na wyższy poziom rozgrywkowy a co za tym idzie koniecznym jest dostosowanie obiektu do ligowych wymogów, a przede wszystkim wymogów bezpieczeństwa. Wnioskujemy również o modernizację trybuny dla kibiców gości jaki wykonanie monitoringu na obiekcie. Kolejnym elementem poprawy infrastruktury jest montaż nawodnienia głównej płyty boiska, które jest kluczowe dla utrzymania dobrego stanu murawy.

Opis lokalizacji

Stadion zlokalizowany jest przy kompleksie budynków i infrastruktury sportowej OSiR w Gorlicach przy ul. Sienkiewicza na Osiedlu Nr 6 „Zawodzie” ,Działki ewid. O nr 1777/1 – Miasto Gorlice.