zadanie nr 10

10. Remont źródełka przy ul. Warneńczyka


Lokalizacja

ul. Warneńczyka, dz. 2658/2, Osiedle nr 6 Zawodzie

Krótki opis zadania

Należy przebudować wiatę z ujęciem wody pitnej.

Opis zadania

Należy przebudować wiatę z ujęciem wody pitnej, a w tym: odbudować kostkę brukowa, wymienić ławki, wymienić kratki do studni kolektora, odbudować drewnianą konstrukcję wiaty, udrożnić rury zbiornika retencyjnego, dobudować zbiornik o pojemności 25l ze stali ocynkowanej do zbierania wody, dobudować kran z podwójnym odejściem, obudować zbiornik drewnem, odmalować konstrukcję wiaty, zakonserwować dach, nasadzić krzewy i kwiaty wokół wiaty.