zadanie nr 11

11. Renowacja i rozbudowa boiska osiedlowego przy ul. Batorego


Opis zadania

Renowacja i przebudowa boiska do gry w siatkówkę na Osiedlu Batorego w boisko wielofunkcyjne. Wykonanie na istniejącej nawierzchni asfaltowej, nawierzchni poliuretanowej z wymalowanymi liniami wyznaczającymi pole do gry w siatkówkę, piłkę nożną oraz piłkę ręczną. Montaż nowych atestowanych słupów do zawieszenia siatki i wyposażenie boiska w siatkę do gry. Zamontowanie bramek piłkarskich o wymiarach 3x2m. Zamontowanie oświetlenia przez montaż obudowy oprawy LED Brooklyn 100 W, wykonanie z aluminium poddanemu chemicznym i mechanicznym procesom mającym zapobiegać jego korozji, co poprawia odporność produktu na wpływ deszczu i promieni UV na obecnych słupach.

Opis lokalizacji

Boisko do siatkówki przy ul. Batorego za sklepem osiedlowym mieszczące się na działce nr 2002/7, Osiedle Nr 6 Zawodzie