zadanie nr 20

20. Remont chodnika ul. Michny


Opis zadania

Rozebranie starego chodnika w ciągu ul. Michny (prawa strona idąc od ul. Stróżowskiej). Ułożenie nowego obrzeża oraz kostki brukowej.

Opis lokalizacji

ul. Michny