zadanie nr 23

23. Budowa wiaty śmietnikowej przy ulicy Słowackiego


Lokalizacja

Osiedle Młodych, Działka nr 1680/17

Krótki opis zadania

Przygotowanie terenu pod montaż wiaty śmietnikowej polegające na rozbiórce istniejącej nawierzchni  betonowej, części ogrodzenia, murku betonowego.

Opis zadania

Przygotowanie terenu pod montaż wiaty śmietnikowej polegające na rozbiórce istniejącej nawierzchni  betonowej, części ogrodzenia, murku betonowego. Wykonanie nowej nawierzchni pod wiatę śmietnikową. Zakup, dostawa i montaż wiaty śmietnikowej zadaszonej i zamykanej na min. 8 pojemników o poj. 1100 litrów. Zakup i dostawa 8 sztuk pojemników na śmieci 1100 litrów w tym: 4 pojemniki na odpady mieszane, 2 pojemniki na plastik, 1 pojemnik na papier i 1 pojemnik na szkło.