zadanie nr 9

9. Elektroniczny system pomiaru czasu na pływalni "Fala" w Gorlicach


Lokalizacja

Pływalnia Fala w Gorlicach, ul. Sportowa 3, Osiedle Nr 6 „Zawodzie”.

Krótki opis zadania

Zadanie ma na celu wzmocnienie i unowocześnienie infrastruktury sportowej Miasta Gorlice poprzez zakup mobilnego, elektronicznego systemu pomiaru czasu na basenie miejskim.

Opis zadania

Zadanie ma na celu wzmocnienie i unowocześnienie infrastruktury sportowej Miasta Gorlice poprzez zakup mobilnego, elektronicznego systemu pomiaru czasu na basenie miejskim. W skład systemu wchodzą m.in.: system startowy zawierający oprogramowanie, płyty dotykowe, platformy startowe. Zestaw ten można poszerzać o dodatkowe komponenty w miarę potrzeb i środków. System ten byłby wykorzystywany podczas licznych zawodów pływackich dla dzieci i młodzieży odbywających się na gorlickiej pływalni. Podniosłoby to poziom zawodów i usprawniłoby ich przebieg poprzez zwiększenie dokładności mierzonych czasów. Elektroniczny pomiar czasu mógłby również być wykorzystywany podczas zajęć pływackich licznie trenującej gorlickiej młodzieży. Posiadanie elektronicznego systemu pomiaru czasu umożliwiłoby, także organizację zawodów, co niewątpliwie przyczyniłoby się do popularyzacji naszego basenu oraz miasta wśród przyjeżdżających do Gorlic młodych sportowców, ich trenerów i rodziców.