zadanie nr 18

18. Remont ul. Leśnej na odcinku 62 mb od strony ul. Granicznej


Lokalizacja

ul. Leśna

Krótki opis zadania

Ulica leśna – o szerokości 3 m wykonana została w latach 90 – tych. Po tym czasie dokonywano drobne remonty. Najczęściej było to łatanie dziur. Obecnie stan techniczny tej drogi jest bardzo zły. Po tych latach eksploatacji tej drogi pojawiły się liczne ubytki w nawierzchni, jak również pęknięcia, wybrzuszenia i dziury. Droga ta ma brak nośności. Brakuje również poboczy, dlatego też koniecznością jest położenie nakładki asfaltowej oraz  wygrodzenie poboczy indywidualnych zjazdów.

Opis zadania

Ulica leśna – o szerokości 3 m wykonana została w latach 90 – tych. Po tym czasie dokonywano drobne remonty. Najczęściej było to łatanie dziur. Obecnie stan techniczny tej drogi jest bardzo zły. Po tych latach eksploatacji tej drogi pojawiły się liczne ubytki w nawierzchni, jak również pęknięcia, wybrzuszenia i dziury. Droga ta ma brak nośności. Brakuje również poboczy, dlatego też koniecznością jest położenie nakładki asfaltowej oraz  wygrodzenie poboczy indywidualnych zjazdów.