zadanie nr 2

2. Budowa chodnika w ciągu ul. W. Pola na rowie odwadniającym przydrożnym


Opis zadania

W ramach zadania należy wykonać zarurowanie rowu otwartego przydrożnego z odprowadzeniem do istniejącej kanalizacji deszczowej, warstwy podbudowy, krawężniki i chodnik. Zadanie ma na celu poprawę bezpieczeństwa użytkowników drogi, a szczególnie pieszych, w tym dzieci uczęszczających do szkół. Z północnego obejścia Gorlic korzystają wszyscy mieszkańcy miasta Gorlice, stąd jest to zadanie ogólnomiejskie.

Opis lokalizacji

ul. W. Pola