zadanie nr 3

3. Budowa ścieżki rowerowej typu singletrack i zręcznościowej ścieżki rowerowej na Górze Cmentarnej


Opis zadania

Przedmiotem projektu jest budowa systemu zrównoważonych, rekreacyjnych ścieżek rowerowych typu singletrack. Singletrack to wąskie, zazwyczaj jednokierunkowe, kręte ścieżki rowerowe, wijące się pomiędzy drzewami, z odpowiednio wyprofilowanymi zakrętami, pozwalające przemieszczać się rowerem w bezpośredniej bliskości przyrody. Należy nadmienić, że poruszanie się po „singlach” nie wymaga szczególnych (ponadprzeciętnych) umiejętności jazdy na rowerze oraz potrzeby dysponowania „wypasionym” sprzętem (wystarczy przeciętny rower górski lub trekkingowy). Tak więc, projekt nie jest skierowany do wąskiej grupy rowerzystów „grawitacyjnych” typu Downhill lub Enduro. Projekt zakłada budowę trasy o charakterze podjazdowo zjazdowym zamkniętej w pętlę o długości około 2 km oraz trasy o charakterze zjazdowo zręcznościowym z elementami do nauki skakania o długości około 100 m. Zaproponowany przebieg, w maksymalnym stopniu wykorzystuje walory terenowe, przyrodnicze i krajobrazowe dostępnego obszaru. Dokładny przebieg trasy będzie widomy po wykonaniu prac projektowych w terenie przez projektanta, przy uwzględnieniu rzeźby terenu, przebiegu istniejącej bądź projektowanej infrastruktury.

Opis lokalizacji

Projekt zlokalizowany na stoku Góry Cmentarnej od strony Osiedla Nr 8 Korczak na działkach numer: 768/3, 767, 719/1, 719/2, 717/1