zadanie nr 8

8. Budowa parkingu wraz z osłoną śmietnikową przy ul. Norwida


Opis zadania

Utwardzenie parkingu za blokami 2 i 4 przy ulicy Norwida i ułożenie go kostką ażurową oraz budowa osłony śmietnikowej dla kontenerów.

Opis lokalizacji

ul. Norwida (za blokiem nr 2 i 4)