zadanie nr 2

2. Odnowienie historycznego otoczenia Kapliczki przy ul. Krętej w Gorlicach na działkach 1250/3 i 1247 – kontynuacja zadania


Lokalizacja

Przy historycznej ul. Krętej łączącej schodami zabytkową starówkę miasta Gorlice z bulwarami nad rzeką Ropą, ścieżką zdrowia w kierunku Szymbarku i ogrodami działkowymi.

Krótki opis zadania

istoryczne miejsce przyciąga mieszkańców i turystów, a pobliska starówka miasta oraz Muzeum powinny być jednym kompleksem, którym może poszczycić się miasto Gorlice. Stopniowa rekonstrukcja pozwoliła już bardzo wiele wykonać i do zakończenia całości pozostają uzupełnienia, wzmocnienia tablice informacyjne i stała gablota w muzeum pozwalająca zachęcić zwiedzających do spaceru przez ulicę zrewaloryzowaną Kretą.

Opis zadania

Historyczne miejsce przyciąga mieszkańców i turystów, a pobliska starówka miasta oraz Muzeum powinny być jednym kompleksem, którym może poszczycić się miasto Gorlice. Stopniowa rekonstrukcja pozwoliła już bardzo wiele wykonać i do zakończenia całości pozostają uzupełnienia, wzmocnienia tablice informacyjne i stała gablota w muzeum pozwalająca zachęcić zwiedzających do spaceru przez ulicę zrewaloryzowaną Kretą. Dla budżetu miasta jest to już niewielki wydatek finansowy, a efekt końcowy będzie wizytówka miasta. Mieszkańcy rozumiejąc zachowanie kawałka historii miasta dotychczas udzielali się poprzez zawiązanie komitetu renowacji Kapliczki oraz pełnego sfinansowania przygotowania i zatwierdzenia dokumentacji społecznej. Obecnie mieszkańcy liczą na to, że w końcu cel zostanie osiągnięty dla dobra i pożytku ogółu.