zadanie nr 4

4. Od A do Z - dostosowanie Miejskiej Biblioteki Publicznej w Gorlicach do potrzeb osób słabowidzących, niewidomych i starszych oraz z dysfunkcją słuchu


Opis zadania

Projekt zakłada wyposażenie Miejskiej Biblioteki Publicznej w Gorlicach w stanowisko przeznaczone dla osób niewidomych, słabowidzących oraz starszych, a także z dysfunkcją słuchu. Wszelkie typy niepełnosprawności stawiają przed tymi osobami szereg przeszkód. Różne typy niepełnosprawności wymagają indywidualnego podejścia oraz podjęcia odpowiednich działań. Dotyczy to również procesu kształcenia. Oprócz barier architektonicznych dochodzą również trudności z dostępem do wiedzy i informacji, brak możliwości skorzystania z odpowiednich pomocy, które niwelują skutki niepełnosprawności i ułatwiają naukę. Biblioteka wyposażona w specjalistyczny sprzęt stanie się miejscem , w którym osoby starsze, niewidome i słabowidzące będą mogły samodzielnie skorzystać z oferty MBP. Wpłynie to korzystnie na aktywizację tych grup na polu zawodowym i kulturalnym, zapobiegając ich społecznemu wykluczeniu. Dodatkowo nasz projekt zakłada dostosowanie dla potrzeb osób niewidomych i niedowidzących budynku biblioteki poprzez zamontowanie pól uwagi linii naprowadzających, kontrastowego oznakowania na stopnie i wyposażenia w tabliczki informacyjne w druku powiększonym i brajlowksim, co będzie stanowiło ogromne ułatwienie dla osób z dysfunkcją wzroku. Uzupełnieniem projektu, będzie przeprowadzenie specjalistycznych szkoleń wśród personelu biblioteki z zakresu obsługi sprzętu specjalistycznego oraz obsługi niepełnosprawnych klientów. Dostosowanie MBP w nowoczesny sprzęt komputerowy będzie też kolejnym krokiem miasta Gorlic ku unowocześnieniu swojej infrastruktury. Ponadto projekt zwraca uwagę na potrzebę przełamywania barier nie tylko o wymiarze architektonicznym, ale również tych o charakterze komunikacyjnym, jak też w sferze społecznego odbioru osób niepełnosprawnych.

Opis lokalizacji

Miejska Biblioteka Publiczna im. Stanisława Gabryela w Gorlicach, ul. Jagiełły 1, Osiedle Nr 3 Kromera