zadanie nr 12

12. Remont ul. Garbarskiej i Blich wraz z rozdziałem kanalizacji na deszczową, ogólnospławną i sanitarną, uzupełnienie chodników z kostki betonowej i wykonanie nawierzchni asfaltowej


Opis zadania

Od strony ul. Nadbrzeżnej odcinek ul. Garbarskiej i cała ul. Blich jest w złym stanie technicznym i wymaga pilnej naprawy. Obecnie najpilniejszą potrzebą jest opracowanie dokumentacji wymiany zużytych instalacji podziemnych i przyłączy, a następnie wykonania nowej nawierzchni ulicy. Dotychczasowe drobne poprawki i awarie nie wpłynęły na poprawę nawierzchni drogi, która jest zużyta, a miedzy działkami za wąska bez poboczy i chodnika. Z drogi korzystają mieszkańcy miasta na dojazd do działek, do lasu Taborówka, a także przez całe rodziny dla rekreacyjnego spędzania czasu na spacerach z kijkami lub na rowerach. Nadszedł już czas realizacji tego zadania dla dobra całej społeczności.

Opis lokalizacji

Od ul. Mickiewicza obok ul. Nadbrzeżnej prowadzi ul. Garbarska, która łączy się z ul. Blich. Ul. Blich prowadzi koło działek w kierunku Ropicy Polskiej, Osiedle Nr 1 Starówka.