zadanie nr 1

1. Remont ul. Konopnickiej – wykonanie nowej nawierzchni asfaltowej


Opis zadania

Zakres zadania obejmuje wykonanie wszelkich robót związanych z wykonaniem nowej nakładki asfaltowej na ul. Konopnickiej począwszy od miejsca zakończenia ostatniego remontu na wysokości budynku Konopnickiej 17 do skrzyżowania na ul. Konopnickiej z ul. Okrzei. W ramach zadania należy wykonać w szczególności frezowanie istniejącej nawierzchni, regulację istniejących studzienek kanalizacyjnych, krat ściekowych, wykonanie nowej nakładki asfaltowej, odtworzenie wraz z ewentualnym uzupełnieniem oznakowania poziomego.

Opis lokalizacji

Osiedle Nr 5 Młodych, ul. Konopnickiej od budynku o nr. 17 do skrzyżowania z ul. Okrzei