zadanie nr 15

15. Remont ul. Klimkowicza etap I - dokumentacja projektowa


Opis zadania

Zadanie zakłada wykonanie dokumentacji projektowej na przebudowę ul. Klimkowicza od wjazdu z ul. Dukielskiej.

Opis lokalizacji

ul. Klimkowicza