zadanie nr 3

3. Wykonanie modernizacji istniejącego placu zabaw położonego przy ulicy Nadbrzeżnej w Gorlicach


Lokalizacja

Realizacja zadania przewidziana jest przy budynku Nadbrzeżna 2, na osiedlu nr 1 Starówka, na działce nr 1302/4 będącej współwłasnością Spółdzielni Mieszkaniowej „Małopolska” w Gorlicach

Krótki opis zadania

Głównym celem zadania jest wykonanie modernizacji istniejących (wymiana na nowe) i montaż nowych urządzeń zabawowych na placu zabaw na ulicy Nadbrzeżnej 2.

Opis zadania

Głównym celem zadania jest wykonanie modernizacji istniejących (wymiana na nowe) i montaż nowych urządzeń zabawowych na placu zabaw na ulicy Nadbrzeżnej 2.
W ramach realizacji tego zadania wykonane zostaną następujące prace:
• Przygotowanie placu wraz z wykonaniem ogrodzenia o dł. 60m,
• Montaż następujących urządzeń: urządzenie wielofunkcyjne ze zjeżdżalniami, huśtawka duet, bujak
Obecny plac zabaw został wykonany wiele lat temu. Sprawia to, że stan techniczny urządzeń zabawowych jest niezadowalający. W celu zapewnienia bezpiecznego i wygodnego korzystania z niego należy dokonać wymiany urządzeń na nowe.  Dzieci i ich rodzice zamieszkałe w obszarze przyległym do ulicy Nadbrzeżnej  nie mają w pobliżu innego miejsca zabaw. Wykonanie modernizacji urządzeń zabawowych pozwoli na urządzenie dla najmłodszych ciekawego miejsca rekreacji i zabawy.  Wykonanie ww. prac ze środków budżetu obywatelskiego Miasta, zapewni że plac ten będzie ogólnodostępny. Jeżeli zaś prace te wykona ze swoich środków Spółdzielnia, to będzie ona mogła udostępnić plac wyłącznie dla mieszkańców zarządzanego przez siebie budynku.