zadanie nr 4

4. Przebudowa ogrodzenia zewnętrznego Stadionu im. Maksymiliana Kumorkiewicza w Gorlicach


Lokalizacja

Stadion zlokalizowany jest w kompleksie budynków i urządzeń infrastruktury Sportowej OSiR na terenie miasta Gorlice przy ul. Sienkiewicza w Gorlicach.
Na działkach: 1768, 1769/2, 1777/1, 1778/1, 1778/2,1778/3

Krótki opis zadania

Przebudowa ogrodzenia zewnętrznego Stadionu (ok 350 mb) na odcinku - począwszy od kładki prowadzącej do Parku Miejskiego będącej przedłużeniem ścieżki rowerowej do bramy wejściowej na stadion od strony ul. Sienkiewicza. Ogrodzenie zewnętrzne  wykonane będzie ze stalowych paneli prostych wzmocnionych wykonanych z prętów stalowych.

Opis zadania

Baza sportowo rekreacyjna w naszym mieście na dzień dzisiejszy jest rozwinięta w bardzo dużym stopniu. Przykładem mogą być coraz to nowe inwestycje związane z budową nowych tras rowerowych, siłowni terenowych, obiektów sportowych, miejsc odpoczynku itp. co nie tylko jest zasługą jednostki samorządowej jakim jest Urząd Miasta ale także mieszkańców składających projekty i propozycje do Budżetów Obywatelskich. Tym samym poprawia to wizerunek dla samego miasta a także przyciąga do aktywnego wypoczynku mieszkańców i osób przyjezdnych w tym grup sportowych.
Niestety wiele obiektów sportowych na terenie naszego miasta z roku na rok niszczeje i co raz bardziej straszą swoim wyglądem i zagrażają bezpieczeństwu. Przykładem tym jest m.in. ogrodzenie stadionu przy ul. Sienkiewicza.
Miasto Gorlice w roku 2015 wykonało dokumentację projektową przebudowy ogrodzenia wewnętrznego i zewnętrznego na stadionie im. M. Kumorkiewicza przy ul. Sienkiewicza. Dokumentacja w pewnej części doczekała się swojej realizacji w ramach pierwszej edycji BO, gdzie został wykonany szereg prac związanych z modernizacją stadionu - w tym wykonano przebudowę ogrodzenia wewnętrznego, co w dużej mierze poprawiło walory estetyczne oraz bezpieczeństwo na naszym stadionie.
Zgłoszeniem do tegorocznego budżetu obywatelskiego (ogólnomiejskiego} jest przebudowa ogrodzenia zewnętrznego ok 350 mb na odcinku - począwszy od kładki prowadzącej do Parku Miejskiego będącej przedłużeniem ścieżki rowerowej do bramy wejściowej na stadion od strony ul. Sienkiewicza.
Ogrodzenie obecnie zagraża bezpieczeństwu nie tylko osób które znajdują się wewnątrz obiektu ale przede wszystkim osobom korzystającym ze ścieżki pieszo-rowerowej zlokalizowanej bezpośrednio przy betonowym ogrodzeniu. Dodatkowo korzyścią przebudowy ogrodzenia są jego walory estetyczne.
Przebudowa odcinka na długości ok. 350 m.
Ogrodzenie zewnętrzne, wykonane będzie ze stalowych paneli prostych wzmocnionych wykonanych z prętów stalowych: Ø6 mm i 2Ø8 mm o wymiarach: szer.2500 mm wys. nie mniejszą jak 3160 mm i wys. 4160 mm o oczkach 200x50 mm na wysokości paneli, przymocowanych uchwytami mocującym do słupków ogrodzeniowych stalowych o przekroju minimum 80x60x3 mm z kapturkiem (zaślepką) zewnętrzną 89x60 mm. Wysokość słupka ogrodzeniowego h=4000 mm dla wys. ogrodzenia około 3160 mm oraz 5000 mm dla ogrodzenia a wysokości około 4166 mm. Słupek ogrodzeniowy osadzony jest w stopie betonowej o wymiarach 400x400x1200 mm z betonu kl. C 30/37. Pomiędzy słupkami ogrodzeniowymi w łączniku prostym lub narożnym osadzona jest deska betonowa zbrojona wysokości 300 mm. - dane z projektu.