zadanie nr 23

23. Wykonanie oświetlenia ulicznego ulicy Wincentego Pola – bocznej (od Hurtowni SARA)


Lokalizacja

Osiedle nr 9 ”Górne", ulica Wincentego Pola - boczna, począwszy od Hurtowni Sara do skrzyżowania przy domu Wincentego Pola 45 - długość około 310 metrów.

Krótki opis zadania

Wykonanie oświetlenia ulicznego napowietrznego ulicy W. Pola bocznej, w części od Hurtowni Sara po istniejących słupach energetycznych do działki 400/10 włącznie - wykonanie obejmuje montaż lamp ulicznych oraz ich podłączenie linią napowietrzną do sieci oświetlenia miejskiego.

Opis zadania

Wykonanie oświetlenia ulicznego napowietrznego ulicy W. Pola bocznej, w części od Hurtowni Sara po istniejących słupach energetycznych do działki 400/10 włącznie - wykonanie obejmuje montaż lamp ulicznych oraz ich podłączenie linią napowietrzną do sieci oświetlenia miejskiego, a następnie kontynuacja oświetlenia przy użyciu Iinii napowietrznej wraz z usytuowaniem nowych słupów na działkach miejskich o numerach: 400/11, 400/6 oraz 400/4 — prace obejmują usytuowanie nowych slupów wraz z lampami oraz podłączenie ich linią napowietrzną do sieci oświetlenia miejskiego.
Umieszczenie ostatniego słupa oświetleniowego przy rozwidleniu drogi, w rogu działki miejskiej 400/4, i montaż oświetlenia w taki sposób aby oświetlało wloty dróg do niego dochodzących.